ฝุ่น PM2.5 : ติง นายกฯ เข้าพื้นที่วิกฤตฝุ่น PM2.5 ไม่ใส่หน้ากากป้องกัน

ฝุ่น PM2.5 : ติง นายกฯ เข้าพื้นที่วิกฤตฝุ่น PM2.5 ไม่ใส่หน้ากากป้องกัน

ฝุ่น PM2.5 : ติง นายกฯ เข้าพื้นที่วิกฤตฝุ่น PM2.5 ไม่ใส่หน้ากากป้องกัน

รูปข่าว : ฝุ่น PM2.5 : ติง นายกฯ เข้าพื้นที่วิกฤตฝุ่น PM2.5 ไม่ใส่หน้ากากป้องกัน

การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหลายความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามและแนะนำให้นายกรัฐมนตรี สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควัน แต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไม่สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 โดยให้เหตุผลว่า ไม่แสบตา กลุ่มเสี่ยงที่ต้องสวมใส่คือ เด็ก ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

กลับขึ้นด้านบน