เลือกตั้ง 2562 : สภานักศึกษารามฯ เรียกร้องตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ กกต.

เลือกตั้ง 2562 : สภานักศึกษารามฯ เรียกร้องตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ กกต.

เลือกตั้ง 2562 : สภานักศึกษารามฯ เรียกร้องตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ กกต.

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : สภานักศึกษารามฯ เรียกร้องตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ กกต.

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ชี้ความผิดพลาดหลายอย่าง ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งโปร่งใส

วันนี้ (4 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรวิชญ์ สุวรรณนึก ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ยื่นหนังสือถึง กกต.เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่ได้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ผ่านมา และปรากฏความผิดปกติหลายประการที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการจัดเลือกตั้ง อาทิ รายชื่อบางรายชื่อมีเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี และมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนรายชื่อ อีกทั้งกระบวนการรับส่งและรายงานผลคะแนนเลือกตั้งยังเต็มไปด้วยความผิดพลาด มีจำนวนบัตรเสียมากกว่าปกติ มีบางหน่วยเลือกตั้งมีคะแนนรวมมากกว่าผู้มาใช้สิทธิความผิดปกติในการนับคะแนนที่ล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังใช้ดุลพินิจอย่างเป็นที่น่ากังขา อาทิ การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย หรือจะเป็นการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นบัตรดี แต่ไม่สามารถนับคะแนนได้ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยจากประชาชนต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีความบกพร่องและไม่โปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนานาประเทศต่อการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้

ขณะเดียวกัน มีความกังวลในการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขต ซึ่งส่งผลต่อคะแนนในการคำนวณจำนวนสมาชิกที่พึงมีของพรรคการเมืองต่างๆ ในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในแง่ของความสุจริตและความเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาแสดงความรับผิดชอบเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ว่าการทำงานนั้นต้องคำนึงถึงประชาชนและอยู่บนหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม

 

กลับขึ้นด้านบน