ทอท.คาดช่วงสงกรานต์ 6 สนามบินผู้โดยสารเพิ่ม 3.2 ล้านคน

ทอท.คาดช่วงสงกรานต์ 6 สนามบินผู้โดยสารเพิ่ม 3.2 ล้านคน

ทอท.คาดช่วงสงกรานต์ 6 สนามบินผู้โดยสารเพิ่ม 3.2 ล้านคน

รูปข่าว : ทอท.คาดช่วงสงกรานต์ 6 สนามบินผู้โดยสารเพิ่ม 3.2 ล้านคน

มีการคาดการณ์ว่า 6 สนามบินหลักของไทยจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 3.2 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 10 โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ จะผู้โดยสารสูงถึง 1.3 ล้านคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2562 รวม 7 วันจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของท่าอากาศยานไทย รวม ประมาณ 3,210,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 458,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มีเที่ยวบินประมาณ 18,460 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,640 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ 230 เที่ยวบิน

สำหรับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 1,370,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 196,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 7,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,100 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในจำนวนนี้มีเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ 101 เที่ยวบิน

 

ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 970,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 138,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และมีเที่ยวบินประมาณ 5,800 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ 99 เที่ยวบิน

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง คาดว่าจะมีผู้โดยสารจำนวนมากเช่นกัน คือ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้โดยสารประมาณ 458,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 65,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เฉลี่ยประมาณ 330 เที่ยวบินต่อวัน ส่วน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 87,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 12,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีเที่ยวบินประมาณ 580 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 80 เที่ยวบินต่อวัน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 246,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 35,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 มีเที่ยวบินประมาณ 1,640 เที่ยวบิน และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 80,000 คน หรือประมาณ 11,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 มีเที่ยวบินประมาณ 440 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 60 เที่ยวบินต่อวัน โดยภาพรวมผู้โดยสารในภาคเหนือลดลงเล็กน้อย

"สุวรรณภูมิ" จอดรถฟรีโซน C ช่วงหยุดยาว

ขณะที่ น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ สำหรับผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C สามารถจอดรถได้ 718 คัน ในระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย.นี้ โดยจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 เม.ย. จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 เม.ย.นี้

และจะยกเว้นค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C อีกช่วงในระหว่างวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 11 เม.ย. จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 เม.ย.นี้

โดยในช่วงดังกล่าวได้จัดเตรียมรถ Shuttle Bus สายพิเศษสำหรับให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาว โซน C กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 และวนลงไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 5 แล้วกลับไปที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C

นอกจากนี้ยังมีรถ Shuttle Bus สาย A (สายปกติ) ที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 แล้วกลับไปที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

กลับขึ้นด้านบน