เลือกตั้ง 2562: ลุ้น 25 พรรคการเมืองได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่ม

เลือกตั้ง 2562: ลุ้น 25 พรรคการเมืองได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่ม

เลือกตั้ง 2562: ลุ้น 25 พรรคการเมืองได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่ม

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562: ลุ้น 25 พรรคการเมืองได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่ม

กกต.เคาะแล้ว สูตรเดียวใช้คำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ เผยมีไม่น้อยกว่า 25 พรรคการเมืองที่ได้รับที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์เพิ่ม ย้ำชัดยึดเจตนารมณ์ให้ความสำคัญทุกเสียง

วันนี้ (5 เม.ย.2562) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณีข้อสงสัยในการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อว่า กกต.ได้ใช้วิธีการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการร่างรีฐธรรมนญู ซึ่งเป็นวิธีที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 และ มาตรา 129 ประกอบกับเจตนารมณ์ของระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมาเป็นแนวทางในการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในครั้งนี้

ผลจากการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้ข้อมูลจากการประกาศผลการนับคะแนนของทุกเขตเลือกตั้งมาคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

เบื้องตันมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัตสรรจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 25 พรรคการเมือง

โดยเป็นเพียงการคำนวณโดยใช้ผลคะแนนรายเขตเลือกตั้งที่สำนักงานกกต.ที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากนี้ หากผลจากการที่ กกต.ได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ผลคะแนนรวมของพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป จะต้องนำคะแนนที่ได้รับมาใหม่ดังกล่าวมาคานวณด้วยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง

โดยการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จะดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรกก็ต่อเมื่อ กกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 2562 : อดีตโฆษก กรธ.โยน กกต.ตัดสินวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เลือกตั้ง2562 : กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย

 

 

   

กลับขึ้นด้านบน