เตรียมเอาผิด รพ.เอกชน 58 แห่งไม่ส่งข้อมูลราคายา

เตรียมเอาผิด รพ.เอกชน 58 แห่งไม่ส่งข้อมูลราคายา

เตรียมเอาผิด รพ.เอกชน 58 แห่งไม่ส่งข้อมูลราคายา

รูปข่าว : เตรียมเอาผิด รพ.เอกชน 58 แห่งไม่ส่งข้อมูลราคายา

คณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ฯ เผยมีโรงพยาบาลส่งข้อมูลราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ เพียง 295 แห่ง จากทั้งหมด 353 แห่ง ส่วนโรงพยาบาล 58 แห่งที่ไม่ส่งข้อมูล กรมการค้าภายในเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันนี้ (5 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลราคายาและเวชภัณฑ์

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ฯ ระบุว่า คณะทำงานฯ เห็นชอบให้ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบราคายา จำนวน 3,892 รายการ เวชภัณฑ์ จำนวน 868 รายการ และค่าบริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาค่าพยาบาลสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5,286 รายการ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มอาการ

กรมการค้าภายในได้ส่งหนังสือแจ้งโรงพยาบาลเอกชน 353 แห่ง ให้ส่งข้อมูลราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาค่าพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือจัดส่งข้อมูล 295 แห่ง

ในจำนวนนี้มีโรงพยาบาลครึ่งหนึ่งที่ราคายาและค่ารักษาพยาบาลสูงเกินราคามาตรฐานร้อยละ 50 บางโรงพยาบาลเกิน 200-300 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและค่าบริการทางการแพทย์เรียกโรงพยาบาลกลุ่มนี้มาเจรจาลดราคาลงมา หากไม่ปฏิบัติตามก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลที่แจ้งแล้ว แต่ต้องปรับปรุงข้อมูล 72 แห่ง และโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล จำนวน 58 แห่ง ในกลุ่มนี้จะตรวจสอบอีกครั้งว่าจงใจหรือไม่ หากพบว่าได้รับหนังสือแต่จงใจไม่ส่งข้อมูล จะส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินตามกฎหมาย

ส่วนผู้ป่วยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการรักษาพยาบาลเนื่องจากราคาสูงเกินจริง สามารถฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ตามมาตรา 29 มีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กลับขึ้นด้านบน