เตรียมชง ครม.เคาะแผนแก้อ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้า 3 ปีเลิกเผา

เตรียมชง ครม.เคาะแผนแก้อ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้า 3 ปีเลิกเผา

เตรียมชง ครม.เคาะแผนแก้อ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้า 3 ปีเลิกเผา

รูปข่าว : เตรียมชง ครม.เคาะแผนแก้อ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้า 3 ปีเลิกเผา

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ ครม.พิจารณามาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างเป็นระบบ ตั้งเป้า 3 ปีลดอ้อยไฟไหม้ได้ 100 เปอร์เซนต์ ส่วนโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซื้อปัจจัยการผลิตในอัตรา 50 บาทต่อตันอ้อย จะเริ่มจ่ายเงินรอบแรกในเดือน เม.ย.นี้

ปัญหาการเผาซากเกษตรกรรมในพื้นที่ไร่อ้อยที่มีต่อเนื่อง ทำให้นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เตรียมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบ ประกอบด้วยมาตรการทางกฎหมาย โดยจะออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี 2562/2563 กำหนดให้โรงงานน้ำตาล รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน, ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน และฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดเหลือร้อยละ 0-5 ต่อวัน ซึ่งจะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายใน 3 ปี

นอกจากนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการที่ภาครัฐจะสนับสนุนรถตัดอ้อยแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท โดยรัฐจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

 

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังมีมาตรการขอความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เป็นจังหวัดปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด 100% ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ราชบุรี, ชัยภูมิ, เลย และอุตรดิตถ์

ส่วนความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 50 บาทต่อตันอ้อย นายพสุ กล่าวว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรอบแรกสำหรับอ้อยที่เข้าหีบในฤดูการผลิต 2561/2562 โดยมีปริมาณอ้อยที่ขอรับการช่วยเหลือจำนวน 64 ล้านตัน เป็นเงิน 3,200 ล้านบาท สำหรับจ่ายให้แก่เกษตรกร 150,000 ราย โดยเริ่มจ่ายรอบแรกภายในเดือน เม.ย.2562

 

กลับขึ้นด้านบน