ผู้ว่าฯ 76 จังหวัด เป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษก สำหรับร่วมในพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าฯ 76 จังหวัด เป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษก สำหรับร่วมในพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าฯ 76 จังหวัด เป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษก สำหรับร่วมในพิธีบรมราชาภิเษก

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ 76 จังหวัด เป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษก สำหรับร่วมในพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษกที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้สำหรับสรงพระมุรธาภิเษกและรดพระหัตถ์

วันนี้ (8 เม.ย.2562) เวลา 17.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก

โดยที่จังหวัดปทุมธานีประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง ในการนี้ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์หรือบัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก ประธานพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์แล้ว ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก สำหรับน้ำในพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดปทุมธานี เป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดศาลเจ้า

วัดชินวรารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า "วัดมะขามใต้" สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รวมวัดร้างอีก 3 มาเป็นวัดเดียวกัน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรวิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เพื่อเป็นกุศลแด่หม่อมมารดาของพระองค์

 

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยเป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากวัดหน้าพระลาน วัดเสมาชัย วัดเสมาเมือง วัดประตูขาว แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากห้วยเขามหาชัย และห้วยบ่อปากนาคราช

ส่วนวันพรุ่งนี้ จะมีพิธีดับเทียนชัย เลี้ยงพระและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อเตรียมเชิญน้ำอภิเษกจากทุกจังหวัดและน้ำอภิเษกในกรุงเทพมหานคร ไปเข้าพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมกันที่วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครสำหรับเป็นน้ำที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้สำหรับสรงพระมุรธาภิเษกหรือรดตั้งแต่พระเศียร มาจนถึงพระวรกายและน้ำอภิเษก ซึ่งรดพระหัตถ์

ที่จังหวัดมุกดาหาร อัญเชิญน้ำจากน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ บ้านแก้งช้างเนียม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง เป็นวัดที่อยู่ในทำเลที่เป็นหน้าด่านของมุกดาหาร เป็นประหนึ่งปากประตูทางออกของประเทศกลุ่มอินโดจีน คือ ไทย ลาว จีน เวียดนาม กัมพูชา และ พม่า นับเป็นพื้นที่ประกาศความเป็นเมืองพุทธบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ภายในวัดมีพระพุทธรูปโบราณ 2 องค์ คือพระเจ้าองค์หลวง กับ พระโบสถ์

ที่จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีและมีข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน และพระสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี ผลัดเปลี่ยนกันเจริญจิตภาวนา และสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันควร

 

เช่นเดียวกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีประชาชน ข้าราชการ นักธุรกิจ ต่างรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ด้วยความเป็นสิริมงคลและปลื้มปิติ ซึ่งพิธีทำน้ำอภิเษก เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีเบื้องต้น โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม โดยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน