เณรสอบ ป.ธ.9 ได้รับเลือกเป็น "นาคหลวง"

เณรสอบ ป.ธ.9 ได้รับเลือกเป็น "นาคหลวง"

เณรสอบ ป.ธ.9 ได้รับเลือกเป็น "นาคหลวง"

รูปข่าว : เณรสอบ ป.ธ.9 ได้รับเลือกเป็น "นาคหลวง"

ผลประกาศการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับเปรียญธรรม 9 มีสามเณรที่สอบได้ 5 รูป ซึ่งหนึ่งในนั้น ได้บวชเรียนที่ วัดอุทุมพรทาราม ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง เป็นผู้ที่สอบเปรียญธรรมได้ 9 ประโยค อายุ 20 ปี บวชเรียนมาแล้ว 9 พรรษา เป็นชาว ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ก่อนถือครองเพศบรรพชิต เรียนอยู่โรงเรียนวัดตาผา ต.นครชุมน์ กระทั่งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเมื่อเรียนจบป. 6 แล้ว จึงมาบวชเรียนมี พระครูประสิทธิ์สุตกิจ เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์

จากนั้นก็ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติศาสนกิจ ศึกษาวิปัสสนาพระกรรมฐาน วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี และศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม จนสำเร็จ นักธรรมชั้นตรี - โท แล้วศึกษาต่อในชั้นนักธรรมเอก ที่วัดหนองหอย พระอารามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี

จากนั้นจึงย้ายไปศึกษาเปรียญธรรมประโยค 1 - 3 ที่วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ต่อเนื่องด้วยเปรียญธรรม 4 - 7 ที่วัดหนองหอย พระอารามหลวงและเปรียญธรรม 8 - 9 ที่วัดอุทุมพรทาราม โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี จึงจบการศึกษา สำหรับวิธีอ่านหนังสือจะนำหนังสือไปถ่ายเอกสารทั้งหมด แล้วนำมานับจำนวนหน้ากระดาษ แบ่งหารตามจำนวนระยะเวลาวันกว่าจะถึงช่วงสอบ ก็จะได้จำนวนหน้าที่จะต้องอ่านในแต่ละวัน

พระครูประสิทธิ์สุตกิจ เจ้าอาวาส เปิดเผยว่า สามเณรอาทิตย์ มีความเชื่อฟังอาจารย์ และตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง เมื่อนำบทสวดภาษาบาลีไปอ่าน ก็สามารถท่องจำได้อย่างรวดเร็ว จึงมองว่าควรสนับสนุนให้เข้ามาบวชเรียนทางธรรม เพื่อให้เป็นบุคลากรสำคัญที่จะดำรงไว้และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นนาคหลวงกลุ่มแรกในรัชกาลที่ 10 และจะมีพิธีอุปสมบทในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

 

กลับขึ้นด้านบน