เลือกตั้ง 2562 : "ศรีสุวรรณ" นำ 399 รายชื่อประชาชนยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.

เลือกตั้ง 2562 : "ศรีสุวรรณ" นำ 399 รายชื่อประชาชนยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.

เลือกตั้ง 2562 : "ศรีสุวรรณ" นำ 399 รายชื่อประชาชนยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : "ศรีสุวรรณ" นำ 399 รายชื่อประชาชนยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.

"ศรีสุวรรณ" เลขาฯ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำรายชื่อประชาชนจำนวน 399 รายชื่อยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.ฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขณะที่นายเอกชัย หงส์กังวาน นำ 400 รายชื่อที่ตั้งโต๊ะและรอดจากถูกวางเพลิงเผารถมายื่นกกต.

วันนี้ (9 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมรายชื่อประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมกันเข้าชื่อในแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกล่าวหาว่า คณะกรรมการ กกต.กระทำการตามมาตรา 234 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จำนวน 399 คน คือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันสืบเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่ผ่านมาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 2561 ส.ส. กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ กกต.2560 ข้อกล่าวหาที่ยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.มีหลายกรณี

  • กรณีการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
  • กรณีไม่สั่งให้พรรคการเมืองต่างๆที่กำหนดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน ในการประกาศโฆษณานโยบายหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่แจ้งแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ดำเนินนโยบายตาม ม. 57 วรรคแรก
  • กรณีการเดินทางไปตรวจการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศอย่างไม่เหมาะสม การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในบางประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ผิดพลาด ล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ ต้องนำกล่องกระดาษมาใช้แทนหีบลงคะแนน 
  • กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้นอาจเกิดจาก “บัตรเขย่ง” ซึ่งไม่มีปรากฎในกฎหมายใดๆ และไม่ได้ดำเนินการเอาผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว
  • กรณีไม่ดำเนินการเอาผิดผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน-ทุกพรรคการเมือง ฐานแจ้งความเท็จ ตาม ป.อาญา ม.137

 

 

  • กรณีที่ยื่นใบสมัครเป็น สส. ทั้งๆ ที่ทราบว่าตนเองขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม 
  • กรณีจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ก่อให้เกิดการผิดพลาด บัตรเลือกตั้งถูกส่งไปสลับหน่วย สลับเขต ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ ไม่โปร่งใส นำมาซึ่งการร้องเรียนมากมาย
  • กรณีการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22(5) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ม.78
  • กรณีการจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.ผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ กรณีการไม่เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อนวันเลือกตั้ง
  • กรณีการคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค การเมืองตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ม.128 และม.129

 

 

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำ 400 รายชื่อร่วมยื่นถอดถอน

นอกจากนั้นยังจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามข้อห้ามในมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 2561 อีกหลายข้อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เลือกตั้ง 2562: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิด 7 กกต.

ทั้งนี้สมาคมฯและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงได้เข้าชื่อกันมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนและเผาผิดตามมาตรา 28(1) ประกอบมาตรา 48 มาตรา 76 ถึงมาตรา 81 และมาตรา 87 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และหรือตามอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ในการเสนอต่ออัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อระงับการปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนออกจากตำแหน่งต่อไป  

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง โชว์หลักฐาน ! มือมืดย่องเผารถเอกชัย แกนนำล่าชื่อถอด กกต.

นอกจากนี้ นายเอกชัย หงส์กังวาน พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ แกนนำกลุ่มประชาชนคนอยากเลือกตั้ง นำรายชื่อประชาชนประมาณ 400 รายชื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเรียกร้องให้ถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเป็นเอกสารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่ถูกลอบวางเพลิง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต.นับเสียงจากนิวซีแลนซ์เป็น "บัตรดี"

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน