สงกรานต์ 62 : ม.หอการค้าไทย คาดสงกรานต์เงินสะพัด 1.3 แสนล้านบาท

สงกรานต์ 62 : ม.หอการค้าไทย คาดสงกรานต์เงินสะพัด 1.3 แสนล้านบาท

สงกรานต์ 62 : ม.หอการค้าไทย คาดสงกรานต์เงินสะพัด 1.3 แสนล้านบาท

รูปข่าว : สงกรานต์ 62 : ม.หอการค้าไทย คาดสงกรานต์เงินสะพัด 1.3 แสนล้านบาท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เงินสะพัด 132,162 ล้านบาท ห่วงปัญหาฝุ่น PM 2.5 กระทบจังหวัดท่องเที่ยวในภาคเหนือ

วันที่ 9 เม.ย.2562 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,202 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 5 เม.ย.2562 คาดจะมีเงินสะพัด 135,837 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 132,162 ล้านบาท หรือขยายตัว ร้อยละ 2.78 โดยประชาชนยังคงระมัดวังการจับจ่ายเนื่องจากสินค้ามีราคาแพง

 

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ปีนี้ผู้บริโภคยังคงเน้นการซื้อสินค้าฟุ่มเฟื่อยและเครื่องประดับ เฉลี่ย 21,491 บาท จัดเลี้ยงสังสรรค์ 4,746 บาท ใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน 2,593 บาท ส่วนการวางแผนท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ ร้อยละ 87.2 การใช้จ่ายเฉลี่ย 5,232.25บาท และต่างประเทศ ร้อยละ 12.8 นิยมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง

 

บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ยกเว้นในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เช่น จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย การสำรวจกลุ่มตัวอย่างต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปท่องเที่ยวและเล่นสงกรานต์ในภาคเหนือเป็นประจำ พบว่า ร้อยละ 37.2 ตัดสินใจไม่ไป และร้อยละ 34 ยังคงไป เนื่องจากจองที่พักไว้แล้ว และร้อยละ 28.8 รอการตัดสินใจ เชื่อว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะกระทบต่อบรรยากาศสงกรานต์ในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ลดลง

กลับขึ้นด้านบน