"ศรีสุวรรณ" เตรียมนำชาวบ้านยกเลิกสัญญา ก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

"ศรีสุวรรณ" เตรียมนำชาวบ้านยกเลิกสัญญา ก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

"ศรีสุวรรณ" เตรียมนำชาวบ้านยกเลิกสัญญา ก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

รูปข่าว : "ศรีสุวรรณ" เตรียมนำชาวบ้านยกเลิกสัญญา ก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

"ศรีสุวรรณ" เตรียมนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ยื่นนายกฯบอกเลิกสัญญา ไม่ยอมให้ที่ดินก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ในวันที่ 11 เม.ย.นี้

วันนี้ (10 เม.ย.62) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าตามที่กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี(M81) ระยะทาง 96 กม.ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ตัดผ่านที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของชาวบางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ได้ยินยอมที่จะให้กรมทางหลวงเวนคืนที่ดินดังกล่าว แต่กรมทางหลวงจะต้องจ่ายค่าทดแทนในสิ่งปลูกสร้างและค่าที่ดินให้กับชาวบ้านในราคาตลาด ตามที่กฎหมายบัญญัติ

แต่ทว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมทางหลวง ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้กับชาวบ้านตลอดแนวเส้นทางตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่อย่างใด ทำให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ เนื่องจากติดในสัญญาที่ได้ทำไว้กับกรมทางหลวง บางรายต้องไปจัดซื้อจัดหาที่อยู่ใหม่เพื่อทดแทนที่ดินเดิมที่ถูกเวนคืน แต่เมื่อกรมทางหลวงยังไม่นำเงินมาจ่ายให้กับชาวบ้านตามสัญญา ทำให้เจ้าของที่ดินแห่งใหม่ต้องริบเงินมัดจำของชาวบ้านไป บางรายจะลงทุนเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ตามปกติของตนก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเกรงว่ากรมทางหลวงจะเข้ามาใช้ที่ดินเมื่อไรก็ได้ ทำให้ต้องไร้อาชีพ สูญเสียรายได้ที่จะนำมาดูแลครอบครัวทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินกันมากโดยใช่เหตุ

ด้วยเหตุดังกล่าวชาวบางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรี จึงมีมติร่วมกันในการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่ “การยกเลิกสัญญา” การซื้อ-ขายที่ดินกับกรมทางหลวง หากไม่สามารถชำระค่าททดแทนในสิ่งปลูกสร้างและค่าที่ดินให้กับชาวบ้านภายใน 30 วัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 วรรคแรก และมาตรา 387

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี(M81) กว่า 100 คน เดินทางไปยื่นหนังสือ “บอกเลิกสัญญา” ให้กับกรมทางหลวง เพื่อยุติการอนุญาตให้กรมทางหลวงใช้ที่ดินของตนในการก่อสร้างโครงการฯต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นหนังสือในวันพฤหัสที่ 11 เม.ย.61

กลับขึ้นด้านบน