คณะเภสัช จุฬาฯ เชิญ "เดชา" ร่วมพัฒนายาจากกัญชา

คณะเภสัช จุฬาฯ เชิญ "เดชา" ร่วมพัฒนายาจากกัญชา

คณะเภสัช จุฬาฯ เชิญ "เดชา" ร่วมพัฒนายาจากกัญชา

รูปข่าว : คณะเภสัช จุฬาฯ เชิญ "เดชา" ร่วมพัฒนายาจากกัญชา

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อนายเดชา ศิริภัทร เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนายาจากกัญชาสายพันธุ์ไทย

วันนี้ (11 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิชีววิถี (BioThai) ได้เผยแพร่ข้อความและภาพในเฟซบุ๊ก BioThai โดยระบุว่า คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ติดต่อนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนายาจากกัญชาสายพันธุ์ไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้

หลังจากอาจารย์เดชา ศิริภัทร เดินทางกลับมาถึงประเทศเมื่อเย็นวานนี้ (10 เมษายน 2562) ไบโอไทยได้รับการติดต่อจาก ผศ. ภญ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนายาจากกัญชาสายพันธุ์ไทย

ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรวบรวมสายพันธุ์กัญชา การพัฒนาสายพันธุ์ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับสายพันธุ์กัญชาของไทยที่อาจารย์เดชา ศิริภัทรและเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆด้วย

ในระหว่างการพูดคุยเบื้องต้นกับไบโอไทย รศ.ดร.นุสราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น นักวิชาการซึ่งศึกษารวบรวมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กัญชาเพื่อการแพทย์ทั้งจากงานวิจัยในต่างประเทศและจากภูมิปัญญาการแพทย์ของไทย ได้เสนอแนะให้มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการโดยจะได้เชิญ ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได้แสดงความจำนงในการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ร่วมกับอาจารย์เดชา มาก่อนหน้านี้ และนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับหมอยาพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน เข้าร่วมในการประชุมที่จะจัดขึ้น

ไบโอไทยจะแจ้งความคืบหน้าการนัดประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทางวิชาการ กับภาคประชาสังคม และอาจารย์เดชา ศิริภัทร โดยเร็ว

ประเทศจะก้าวไปข้างหน้าก็ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่เห็นคุณค่าการพัฒนาการวิจัยที่ต่อยอดจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองปัญหาเรื่องสุขภาพของสังคม ดังเช่น ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้แสดงให้เห็น

 

 

กลับขึ้นด้านบน