สงกรานต์ 62 : อุบัติเหตุ 3 วันดับแล้ว 174 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

สงกรานต์ 62 : อุบัติเหตุ 3 วันดับแล้ว 174 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

สงกรานต์ 62 : อุบัติเหตุ 3 วันดับแล้ว 174 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

รูปข่าว : สงกรานต์ 62 : อุบัติเหตุ 3 วันดับแล้ว 174 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 เม.ย.นี้ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 174 คน พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นของจุดตรวจและด่านชุมชน

วันนี้ (14 เม.ย.2562) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 700 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 67 คน ผู้บาดเจ็บ 733 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.71 ขับรถเร็ว ร้อยละ 26.14 และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.08

ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จ.สกลนคร 28 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ น่าน และอุดรธานี จังหวัดละ 4 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.สกลนคร 33 คน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ระหว่าง 16.00 - 20.00 น.

 

รวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุสะสม 1,665 ครั้ง เสียชีวิต 174 คน บาดเจ็บ 1,728 คน ขณะที่จังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตมี 17 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ จ.นครศรีธรรมราช 69 ครั้ง เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จ.อุดรธานี 10 คน และมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จ.นครศรีธรรมราช 69 คน ซึ่งจากสถิติในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบว่าผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 54.60 เป็นคนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 63.79 ผู้โดยสารร้อยละ 25.86

กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการเน้นย้ำหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานของด่านชุมชนและจุดสกัดในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน รวมถึงดูแลการเปิด-ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โดยเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะเร่ขายในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและการเล่นน้ำไม่ปลอดภัย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สงกรานต์ 62 : อุบัติเหตุสงกรานต์สะสม 2 วัน เสียชีวิตแล้ว 105 คน

 

กลับขึ้นด้านบน