"เมาขับ" 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,222 คดี

"เมาขับ" 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,222 คดี

"เมาขับ" 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,222 คดี

รูปข่าว : "เมาขับ" 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,222 คดี

เมาขับ 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,222 คดี จากทั้งหมด 8,383 คดี ศาลสั่งคุมความประพฤติแล้ว 387 คน ส่วนอีก 2 คนมาจากคดีขับเสพ ซึ่งจะถูกติดกำไล EM กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน

วันนี้ (16 เม.ย.2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในช่วงควบคุมเข้มงวดของวันที่ 15 เมษายน 2562 มีจำนวนสูงถึง 4,264 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,262 คดี หรือร้อยละ 99.95 คดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี หรือร้อยละ 0.05 นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราพุ่งสูงถึง 203 คน โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM มีจำนวนทั้งสิ้น 389 คน แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 387 คน คดีขับเสพ จำนวน 2 คน

 

 

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,383 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 8,222 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.08 คดีขับเสพ จำนวน 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.79 คดีขับรถประมาท จำนวน 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13 จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จ.มหาสารคาม จำนวน 596 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 480 คดี และ จ.นครพนม จำนวน 440 คดี

 

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดที่มีสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราสูง จะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.มหาสารคาม จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.ขอนแก่น จ.มุกดาหาร จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย จ.นครราชสีมา จ.กาฬสินธุ์ จ.เลย เป็นต้น

 

 

กลับขึ้นด้านบน