อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก 76 จังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เย็นนี้

อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก 76 จังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เย็นนี้

อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก 76 จังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เย็นนี้

รูปข่าว : อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก 76 จังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เย็นนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมใน ช่วงเย็นวันนี้

วันนี้ (18 เม.ย.2562) กระทรวงมหาดไทย จัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 หลังจากได้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดแล้ว

 

โดยผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกทั้งหมด มาวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ก่อนเริ่มเคลื่อนขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วงดุริยางค์กองทัพบก ใช้เส้นทางเคลื่อนขบวนจากหน้ากระทรวงมหาดไทยเดินไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม


โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปวางในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามตามที่กำหนด เพื่อจะประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในเย็นวันนี้ เวลา 17.19 น.

 

โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ทั้งนี้ พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมที่วัดสุทัศนเทพวราม เป็นขั้นตอนการเตรียมพิธีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในเช้าวันที่ 19 เมษายน จะมีริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงสำคัญและเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม เนื่องด้วยบริเวณที่ตั้งถือเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาล

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน