19 เม.ย. ปิดถนนแต่เช้ามืด 16 เส้นทาง จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก

19 เม.ย. ปิดถนนแต่เช้ามืด 16 เส้นทาง จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก

19 เม.ย. ปิดถนนแต่เช้ามืด 16 เส้นทาง จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก

รูปข่าว : 19 เม.ย. ปิดถนนแต่เช้ามืด 16 เส้นทาง จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก

แนะวางแผนการเดินทาง ช่วงเช้าวันที่ 19 เมษายน จะปิดการจราจร 16 เส้นทาง เนื่องจากมีริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น.

วันนี้ (18 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (19 เม.ย.) ในช่วงเช้าจะมีริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง บช.น. จึงปิดการจราจร 16 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น.

ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 16 เส้นทาง ได้แก่

1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)
2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)
6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ)
8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย
9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.)
13) ถนนหับเผย
14) ถนนหลักเมือง
15) ถนนกัลยาณไมตรี
16) ซอยสราญรมย์


ทั้งนี้ แนวทางการปิดจราจร จะทําการปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่าน สําหรับเส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใด ที่ขบวนผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวน เจ้าหน้าที่ตํารวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วง ๆ ไป เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็ว

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน