เลือกตั้ง 2562 : กกต.ย้ำ 21 เม.ย. เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัด

เลือกตั้ง 2562 : กกต.ย้ำ 21 เม.ย. เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัด

เลือกตั้ง 2562 : กกต.ย้ำ 21 เม.ย. เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัด

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : กกต.ย้ำ 21 เม.ย. เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัด

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 จังหวัด 21 เม.ย.นี้ ย้ำใครไม่ไปเสียสิทธิ

วันนีิี้ 18 เม.ย.62 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย.62 ดังนี้

1. หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร

2. หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เขดเลือกตั้งที่ 1 จ.เพชรบูรณ์

3. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก

4. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ยโสธร

5. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง

6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประขาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ทั้ง 6 หน่วยเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 21 เม.ย. เวลา 08.00 - 17.00 น.

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเสียสิทธิทุกประการตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ลงทะเบียนขอไช้สิทธิออกเสียเลือกตั้งไว้ และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าตัวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน