เปิดชื่อ 53 นายพล ที่ปรึกษาพิเศษ-ผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดชื่อ 53 นายพล ที่ปรึกษาพิเศษ-ผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดชื่อ 53 นายพล ที่ปรึกษาพิเศษ-ผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปข่าว : เปิดชื่อ 53 นายพล ที่ปรึกษาพิเศษ-ผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิด 53 ที่ปรึกษาพิเศษ-ผู้ทรงคุณวุฒิ ขยับเป็น พล.ต.อ.-พล.ต.ท.-พล.ต.ต. หลังที่ประชุม ก.ตร. ตั้ง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง เป็น ผบช.สตม. แทน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 14/2562 พิจารณาแต่งตั้ง ผบช.สตม.คนใหม่ แทนพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. ไปดำรงตำแหน่งแทน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาวาระประจำปี แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ยศ พล.ต.อ. 3 ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิยศ พล.ต.ท. 20 ตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิยศ พล.ต.ต. 30 ตำแหน่ง รวม 53 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. เป็น ผบช.สตม.คนใหม่แล้ว จึงแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. (ผบช.สง.ผบ.ตร.) มาดำรงตำแหน่ง ผบช.ตชด. แทน พล.ต.ท.สมพงษ์ ด้วย ส่วนตำแหน่ง ผบช.สง.ผบ.ตร. ยังไม่มีการแต่งตั้งใครมาแทน

ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ที่มีการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้คือ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เทียบเท่า พล.ต.อ. 3 ตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ทวิชาติ พละศักดิ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เทียบเท่า พล.ต.ท. 20 ตำแหน่ง ได้แก่ พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน (รอง ผบช.ตชด.) พล.ต.ต.จักรกฤษณ์ สิงศิลารักษ์ รองผู้บัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) พล.ต.ต.ธเนศ สุนทรสุข รองจเรตำรวจ (รอง จตร.) พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8)

พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (รอง ผบช.ภ.7) พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เสรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (รอง ผบช.สพฐ.ตร.) พล.ต.ต.หญิง ณัฐนรี เจริญสม รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบช.สตส.) พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (รอง ผบช.ภ.4) พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (รอง ผบช.ภ.5) พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ รองจเรตำรวจ (รอง จตร.) พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง รองผู้ยัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (รอง ผบช.ภ.4)

พล.ต.ต.พิศาล มุขแจ้ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบช.สง.ผบ.ตร.) พล.ต.ต.ฉลอง ภาคภิญโญย์ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกุล รองผู้บัญชาการ สำนักงานแพทย์ตำรวจ (รอง พตร.) พล.ต.ต.ไชยา รุจจนเวช รอง จตร. พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ รอง จตร. พล.ต.ต.ขนิษฐา เที่ยงทัศน์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน (รอง ผบช.สงป.) และ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน (รอง ผบช.ตชด.)

ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ เทียบเท่า พล.ต.ต. 30 ตำแหน่ง ได้แก่ พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ รอง ผบก. ตชด.ภาค 1 พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จ.สิงห์บุรี พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รอง ผบก.สฝจ.สพฐ.ตร. พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที รอง ผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธ์ รอง ผบก.ภ.จ.เชียงราย พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.พฐ.8 พ.ต.อ.สหัส โหวิชิต รอง ผบก.ภ.จ.จันทบุรี พ.ต.อ.ประพันธ์ กองมงคล นักกายภาพบำบัด (สบ 5) กลุ่มงานเวชศาสตร์ รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง นิศา บุนนาค อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยา นว. (สบ 5) ตร. พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง รอง ผบก.ภ.จ.สุโขทัย พ.ต.อ.หญิง ปสาธนีย์ สิทธิสรเดช รอง ผบก.อก.จต. พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รอง ผบก.ภ.จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์ พ.ต.อ.รุ่งอรุณ ดีอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 5) รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง วรรณีย์ ตระการวนิช นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. พ.ต.อ.โสภณ วารี รอง ผบก.ภ.จ.บึงกาฬ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ รอง ผบก.ภ.จ.สระบุรี พ.ต.อ.อภิชา พิมายกลาง รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.สมเกียรติ วัฒนพันธุ์ รอง ผบก.กต.2 พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จ.ตาก

พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นราพิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จ.พิจิตร พ.ต.อ.โสภณ เพียรร่มทองไทร รอง ผบก.ภ.จ.พิจิตร พ.ต.อ.หญิง จำปาวดี คลังวิจิตร รอง ผบก.ตป. พ.ต.อ.จิรศักดิ์ มีสัทธรรม รอง ผบก.ปส.1 พ.ต.อ.อดิศักดิ์ คุณพันธุ์ รอง ผบก.น.7 พ.ต.อ.วินัย คงบุปผา รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.หญิง มัณฑนา มาศศรี อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ บช.ศ. และ พ.ต.อ.หญิง สุมาลี ยุทธนาพล รอง ผบก.งป.

กลับขึ้นด้านบน