เลือกตั้ง 2562 : พรรคเล็กรวมตัวชงตั้ง "รัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ"

เลือกตั้ง 2562 : พรรคเล็กรวมตัวชงตั้ง "รัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ"

เลือกตั้ง 2562 : พรรคเล็กรวมตัวชงตั้ง "รัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ"

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : พรรคเล็กรวมตัวชงตั้ง "รัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ"

พรรคเล็กรวมตัวชงตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติผ่าทางตันประเทศ พร้อมเสนอให้ ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปี

วันนี้ 22 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มรวมพลังพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรคการเมืองขนาดเล็ก 6 พรรค นำโดย นายสาธุ อนุโมทามิ หัวหน้าพรรคพลังไทยดี เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ทุกพรรคร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ แก้ปัญหาวิกฤตการเมืองไทย สืบเนื่องมาจากว่าหลังการเลือกตั้งกว่า 1 เดือนแล้วแต่กกต. ยังไม่สามารถที่จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็นความบกพร่องของรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกไม่ชัดเจน จึงทำให้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้ โดยรัฐบาลดังกล่าวจะต้องนำนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอต่อประชาชน มารวมกันเป็นนโยบายแห่งชาติ และหากพรรคการเมืองใดไม่เข้าร่วมเป็นรัฐบาลก็ให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์

นายสาธุ อนุโมทามิ หัวหน้าพรรคพลังไทยดี กล่าวว่า ข้อเสนอให้ คสช.เสนอรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.ทั้ง 600 รายชื่อ ถวายเป็นพระราชอำนาจในการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 250 คน

พร้อมกันนี้ยังเสนอให้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง และ ส.ว. ที่มาจากการสรรหาแต่งตั้ง เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ร่วมกันทำหน้าที่สภาสามัคคีสร้างชาติ และทำหน้าที่เป็นสภายกร่างรัฐธรรมนูญควบคู่กันไปด้วยให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปี

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังเสนอสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบใหม่ที่เป็นธรรม โดยขั้นแรกของในการหาค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน จะต้องไม่นำคะแนนของพรรคเพื่อไทยและจำนวน ส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยได้มาร่วมคำนวณด้วย ซึ่งสูตรนี้จะทำให้มีพรรคการเมืองได้ ส.ส.ทั้งสิ้นจำนวน 37 พรรค และสามารถจัดสรรได้ครบ 150 คน

กลับขึ้นด้านบน