ร้อง "กรมปศุสัตว์-กทม." ตรวจสอบคาเฟ่แมว-สัตว์เลี้ยง

ร้อง "กรมปศุสัตว์-กทม." ตรวจสอบคาเฟ่แมว-สัตว์เลี้ยง

ร้อง "กรมปศุสัตว์-กทม." ตรวจสอบคาเฟ่แมว-สัตว์เลี้ยง

รูปข่าว : ร้อง "กรมปศุสัตว์-กทม." ตรวจสอบคาเฟ่แมว-สัตว์เลี้ยง

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร้อง "กรมปศุสัตว์-กรุงเทพฯ" ตรวจสอบคาเฟ่แมวและสัตว์เลี้ยง เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์หรือไม่

วันนี้ ( 22 เม.ย.62) นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และนายชัญญา ผาสุพงษ์ กรรมการและหัวหน้าฝ่ายร้องทุกข์สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายพันธมิตร เข้ายื่นจดหมาย ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีนายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีคาเฟ่แมว และคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอื่นว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ทั้งนี้ ได้ขอให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ 1.พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีคาเฟ่แมว ย่านวัชรพล และคาเฟ่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอื่นทั้งหมดว่า มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมและมีการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่อย่างไร

2.ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองสัตว์ให้รอดพ้นจากการทารุณกรรมและมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง

ขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีคาเฟ่แมว ย่านวัชรพล และคาเฟ่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอื่นทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถูกต้องหรือไม่อย่างไร และรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วย

กลับขึ้นด้านบน