เลือกตั้ง 2562 : กกต.เผยคะแนนเลือกตั้งใหม่ 6 เขต 5 จังหวัด

เลือกตั้ง 2562 : กกต.เผยคะแนนเลือกตั้งใหม่ 6 เขต 5 จังหวัด

เลือกตั้ง 2562 : กกต.เผยคะแนนเลือกตั้งใหม่ 6 เขต 5 จังหวัด

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : กกต.เผยคะแนนเลือกตั้งใหม่ 6 เขต 5 จังหวัด

กกต.เผยผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตใหม่ 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด ผลคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดไม่ทำให้เปลี่ยนแปลงผู้ชนะในเขต

วันนี้ ( 22 เม.ย.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติการประชุม ครั้งที่ 39/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เม.ย.62 สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.62 ที่ผ่านมา สรุปผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใหม่ ดังนี้

1.กรุงเทพฯ เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 802 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 46.13 ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด มีจำนวน 2 คน ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน 96 คะแนน ได้แก่ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์

2.จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 366 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 62.84 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายนัทธิ จันทร์ประเสริฐ พรรคภราดรภาพ ได้ 48 คะแนน

3.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,371 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ 159 คะแนน

4.จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 436 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 57.57 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 64 คะแนน

5. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

(1) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 824 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 61.41 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 109 คะแนน

(2) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 714 คนมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 448 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ 120 คะแนน

ทั้งนี้ ผลคะแนน การเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ไม่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะในเขต แต่อาจส่งผลต่อคะแนน รวมของแต่พรรคการเมืองนำไปคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ขณะที่การเลือกตั้งใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (21 เม.ย.62) ผู้ใช้สิทธิ จ.พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดร้อยละ 62.84

กลับขึ้นด้านบน