ภูเก็ต! ขาดแคลนน้ำ ยังรับมือได้ ไม่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง

ภูเก็ต! ขาดแคลนน้ำ ยังรับมือได้ ไม่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง

ภูเก็ต! ขาดแคลนน้ำ ยังรับมือได้ ไม่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง

รูปข่าว : ภูเก็ต! ขาดแคลนน้ำ ยังรับมือได้ ไม่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันว่ายังไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แม้จะมีชาวภูเก็ตบางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เบื้องต้นแก้ปัญหาด้วยการนำน้ำไปแจกและเตรียมหาแหล่งน้ำสำรอง หากเดือนหน้าฝนยังไม่ตก

วันนี้ (24 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำ 10 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านในตำบลรัษฎา ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุด เพราะแรงส่งน้ำไม่ถึง ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 6,000 ครัวเรือน บางส่วนไม่มีน้ำใช้

 

นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวว่า น้ำที่โครงการชลประทานภูเก็ตจ่ายให้การประปามีจำกัด จึงต้องจัดหาแหล่งน้ำสำรองมาผลิตน้ำประปาแทน

การประปาส่วนภูมิภาค ได้สนับสนุนงบประมาณในการซื้อน้ำดิบ วางท่อ แต่มีบางส่วนต้องเดินท่อ ซึ่งต้องใช้เวลา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว คาดว่าน่าจะทันกับภัยแล้งครั้งนี้

 

นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ซึ่งนายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต มั่นใจว่า จะจัดสรรน้ำให้แก่ประชาชนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม แต่อาจต้องปรับลดปริมาณการระบายน้ำลง เพื่อให้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้ง

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางวาดกับบางเหนียวดำ ปีนี้ลดลง 40 % เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ทางโครงการชลประทานภูเก็ต ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดสรรน้ำให้อย่างเพียงพอ

 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค แต่ยังยืนยันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ

ปัญหาขาดแคลนน้ำกิน-น้ำใช้ เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้การช่วยเหลือ นำน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชน 

ทางจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชน ไม่ให้เดือดร้อนจนถึงขั้นร้องทุกข์ว่าขาดแคลนน้ำ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประกาศวิธีการ ขั้นตอน และวันเวลาแจกน้ำให้ประชาชนรับทราบ พร้อมจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาในเดือนพฤษภาคม ทางจังหวัดมีแผนสำรอง โดยจะเจรจากับเจ้าของขุมน้ำเอกชนกว่า 109 แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ต เพื่อซื้อน้ำจากขุมเหมืองเอกชนมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

กลับขึ้นด้านบน