"ธนินท์" ลาออกจากประธานกรรมการ CPF

"ธนินท์" ลาออกจากประธานกรรมการ CPF

"ธนินท์" ลาออกจากประธานกรรมการ CPF

รูปข่าว : "ธนินท์" ลาออกจากประธานกรรมการ CPF

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประกาศลาออกจากการเป็นประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยระบุว่า มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ซึ่งการลาออกดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่ 24 เม.ย เป็นต้นไป

วันนี้ (24 เม.ย.62) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน หรือ CPF ได้ส่งหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

โดยการลาออกดังกล่าว ให้มีผลในวันที่ 24 เม.ย.62 และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการของบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

สำหรับ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ปัจจุบันอายุ 80 ปี โดยแม้จะลาออกจากประธานกรรมการ CPF แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในปี 2561 นิตยสารฟอร์บ จัดอันดับให้เป็นผู้มีทรัพย์สินติดอันดับ 95 ของโลก

 

กลับขึ้นด้านบน