พระราชประวัติ "สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ" แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

พระราชประวัติ "สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ" แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

พระราชประวัติ "สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ" แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

รูปข่าว : พระราชประวัติ "สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ" แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

พระราชประวัติ "สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ" พระจักรพรรดิ ลำดับที่ 126 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นก้าวสู่ยุคเรวะกับบทบาทสัญลักษณ์แห่งประเทศญี่ปุ่น

เริ่มต้นรัชสมัยเรวะ หลังจากมกุฎราชกุมารนารูฮิโตะ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ พระราชประวัติของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ทรงแตกต่างจากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ก่อนๆ 

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ พระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ ลำดับที่ 126 ของราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2503 ปัจจุบันมีพระชนมายุ 59 พรรษา เป็นพระราชโอรสพระองค์โตในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ 


พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยกะกุชูอิง ในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยเมอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

เจ้าฟ้าชายนารูฮิโตะ เป็นรัชทายาทพระองค์แรกในราชวงศ์ญี่ปุ่น ที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และจะเป็นจักรพรรดิที่ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมาซาโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2536 และต่อมาเจ้าหญิงมาซาโกะทรงมีพระประสูติการ เจ้าหญิงไอโกะ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2544 


เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ ความว่า ข้าพเจ้าจะระลึกถึงความสำเร็จของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีไว้ในใจอยู่เสมอ และข้าพเจ้าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวญี่ปุ่น ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งธำรงไว้ซึ่งบทบาทสัญลักษณ์แห่งชาติ ตามอย่างที่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงถือปฏิบัติเรื่อยมา 

ทั้งนี้ หลายฝ่ายมองว่าบทบาทที่สำคัญของพระองค์ คือ การสืบทอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ในการเป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศญี่ปุ่น และสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประชาชนชาวญี่ปุ่น ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์

 

กลับขึ้นด้านบน