ส่งมอบมือถือเก่า 2,000 เครื่องกำจัดถูกวิธี

ส่งมอบมือถือเก่า 2,000 เครื่องกำจัดถูกวิธี

ส่งมอบมือถือเก่า 2,000 เครื่องกำจัดถูกวิธี

รูปข่าว : ส่งมอบมือถือเก่า 2,000 เครื่องกำจัดถูกวิธี

คพ.ส่งมอบมือถือเก่า 2,000 เครื่องในโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆ

วันนี้ (1 พ.ค.2562) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ) กล่าวว่า คพ. ได้ส่งมอบมือถือเก่าที่ประชาชนนำมาคืนภายใต้โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ จำนวน 2,000 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ส่งมอบให้ให้บริษัท เทสแอม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อัคคีปราการ จำกัด และบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (มหาชน)นำไปจัดการตามหลักวิชาการ ป้องกันผลกระทบต่อต่อสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนที่ได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะได้มอบให้แก่ให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำขาเทียมพระราชทานมอบให้ผู้พิการ

โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริ การเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้รับจัดการซากโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับคืนมือถือจากประชาชนทั่วไป นำกลับไปรีไซเคิลให้เกิดความคุ้มค่า โดยการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ควบคู่กับการจัดการกากของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผลตอบแทนที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้มอบให้แก่ให้แก่องค์กร เพื่อการกุศลนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ประชาชนที่จะคืนมือถือเก่า สามารถนำมือถือคืนได้ คพ. หรือตามศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือที่กำหนดและจุดรับคืนที่มีสัญลักษณ์โครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-298-2420 และยังเตรียมขยายการส่งคืนซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมาที่คพ.หรือหน่วยงานเครือข่าย และประสานผู้บริษัทกำจัดอย่างถูกต้องนำไปจัดการอย่างถูกต้องต่อไป เพื่อลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

กลับขึ้นด้านบน