แม่น้ำโก-ลก แห้งกระทบน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา

แม่น้ำโก-ลก แห้งกระทบน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา

แม่น้ำโก-ลก แห้งกระทบน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา

รูปข่าว : แม่น้ำโก-ลก แห้งกระทบน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา

สถานการณ์ภัยแล้ง จ.นราธิวาส เห็นชัดเจนจากปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลก การสัญจรทางเรือทำได้ยากลำบาก และปัญหาสำคัญคือแม่น้ำโก-ลก เป็น 1 ในแหล่งน้ำสำคัญสำหรับผลิตน้ำประปาให้คนในพื้นที่ประมาณ 10,000 คน อาจจะไม่เพียงพอ

ปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส ที่ลดลงต่อเนื่อง ในช่วงหน้าแล้งกำลังสร้างความกังวลให้หลายฝ่าย เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาลดลงบางช่วงของแม่น้ำโก-ลก ตื้นเขินจนไม่สามารถนำเรือขนาดใหญ่ผ่านได้ ขณะที่เรือข้ามฟากขนาดเล็กระหว่างไทย และมาเลเซีย คนขับเรือต้องเลี่ยงเส้นทางบางจุด ที่มีตะกอนดิน หรือ ทราย ซึ่งโผล่พ้นน้ำที่แห้งขอด

 

 

ชาวบ้านหลายคนที่อยู่ริมแม่น้ำโก-ลก ให้ข้อมูลว่า ทุกปีแม่น้ำโก-ลก จะลดปริมาณลง แต่ในปีนี้ฝนหยุดตกขาดช่วงเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างมาก บางจุดสามารถเดินข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้

 

 

ทั้งนี้ ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก ใช้แหล่งน้ำหลัก 3 แห่งเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา คือ แม่น้ำโก-ลก คลองชลประทานปูยู และแม่น้ำสายบุรี ซึ่งน้ำทุกแห่งมีปริมาณน้ำลดลง และจากข้อมูลของกองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก จะต้องผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับผู้ใช้น้ำประมาณ 12,000 คน โดยปริมาณน้ำที่ใช้ผลิต ประมาณ 470,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

 

กลับขึ้นด้านบน