ทส.ส่งมอบแผนที่แนวเขตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

ทส.ส่งมอบแผนที่แนวเขตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

ทส.ส่งมอบแผนที่แนวเขตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

รูปข่าว : ทส.ส่งมอบแผนที่แนวเขตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

ทส.ส่งมอบแผนที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เร่งเดินหน้าบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ

วันนี้(1 พ.ค.2562) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในการส่งมอบแผนที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หรือ ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในรูปแบการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จ

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ ทส.เร่งแก้ปัญหาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่า ด้วยการปรับเปลี่ยนโครง สร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ ทั้งการจัดตั้งหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้ขึ้นให้มีประสิทธิภาพทุกภารกิจระดับอำเภอ ครอบคลุมการป้องกันดูแลพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ไม่ให้ถูกบุกรุก ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และส่งเสริมเรื่องป่าชุมชน ภายใต้นโยบายการแก้ปัญหาราษฎร์อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย โดยตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขึ้น ภายใต้การทำงานของกรมป่าไม้ยุค 4.0

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ จะเป็นหน่วยงานในระดับอำเภอของกรมป่าไม้บริหารงานป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้บริการแบบเบ็ดเสร็จให้ประชาชนได้รับประโยชน์ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง

 

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ขณะนี้กรมป่าไม้ ได้จัดหาที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปฏิบัติ คทช.ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความดูแลของกรมป่าไม้ ระหว่างปี 2558 -2562 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ 253 พื้นที่ 61 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 1.21 ล้านไร่

เบื้องต้นเดินหน้าจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตแล้ว 115 พื้นที่ 53 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 515,892 ไร่ และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 31 พื้นที่ 16 จังหวัด รวมพื้นที่ 190,291 ไร่ โดยยังมีจังหวัดที่ยังไม้ได้ยื่นขออนุญาตขอใช้พื้นที่ป่าสงวนอีก 34 พื้นที่ 22 จังหวัด รวม  146,916 ไร่ กำลังเร่งดำเนินการ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน