เลือกตั้ง 2562 : มติกกต.ชี้ 11 ผู้สมัคร ส.ส.จาก 7 พรรคการเมือง ขาดคุณสมบัติ

เลือกตั้ง 2562 : มติกกต.ชี้ 11 ผู้สมัคร ส.ส.จาก 7 พรรคการเมือง ขาดคุณสมบัติ

เลือกตั้ง 2562 : มติกกต.ชี้ 11 ผู้สมัคร ส.ส.จาก 7 พรรคการเมือง ขาดคุณสมบัติ

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : มติกกต.ชี้ 11 ผู้สมัคร ส.ส.จาก 7 พรรคการเมือง ขาดคุณสมบัติ

กกต.มีมติสั่งไม่ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11 คน จากผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังปวงชนไทย พลังไทยรักไทย ประชาธรรมไทย พลังชาติไทย รวมใจไทย เสรีรวมไทย ชาติพัฒนา เหตุขาดคุณสมบัติ โดยมีลักษณะต้องห้าม

วันนี้ (2 พ.ค.62) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งไม่ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11 คน จากผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังปวงชนไทย พลังไทยรักไทย ประชาธรรมไทย พลังชาติไทย รวมใจไทย เสรีรวมไทย ชาติพัฒนา เหตุขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้าม รวมถึงเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้ำซ้อน และเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วัน โดยไม่นำคะแนนของผู้สมัครไปคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ตามกฏหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128

โดยผู้สมัคร สส.ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้ำซ้อน เป็นเหตุให้สิ้นสุดสมาชิกภาพของทุกพรรคการเมืองตามมาตรา 27 (2) ของกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ประกอบกับขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 41 (3) ของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีจำนวน 8 คนประกอบไปด้วย ผู้สมัครจากพรรคพลังปวงชนไทย นายสุทัศน์ สัตย์แสง ผู้สมัครหมายเลข 25 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสุรินทร์ , นายอธิป แท่น รัตนกุล ผู้สมัครหมายเลข 24 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนนทบุรี , นายวัฒนา เทพน้ำทิพย์ ผู้สมัครหมายเลข 25 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนนทบุรี , น.ส.พรสุปรีฐ์ บุปผานนทพัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 29 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี

นายสมพงษ์ รัตนัง ผู้สมัครหมายเลข 9 เขตเลือกตั้งที่ 8 พรรคพลังไทยรักไทย จังหวัดขอนแก่น, นายธนัท วัฒนสิริโชค ผู้สมัครหมายเลข 19 เขตเลือกตั้งที่ 8 พรรคพลังไทยรักไทยจังหวัดขอนแก่น , นายวัชระ วัชระกวีศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 28 เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคพลังชาติไทย จังหวัดร้อยเอ็ด , นายเคน วิเศษสุนทร ผู้สมัครหมายเลข 23 เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรครวมใจไทย จังหวัดหนองคาย

โดย นายบุญชู แก้วกระจ่าง ผู้สมัครหมายเลข 23 เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคพลังชาติไทย จังหวัดราชบุรี กรณีการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วันและไม่ได้เป็นผู้ร่วมจดจัดตั้งพรรคการเมืองส่งผลให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามมาตรา 41 (3)

นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 7 เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคเสรีรวมไทยจังหวัดสมุทรสาคร ก็รณีเคยถูกสั่งให้ผลราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการส่งผลให้เป็นผู้ต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัคร ส.ส. ตามมาตรา 42 (10)

ส่วนนายสำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้สมัครหมายเลข 3 เขตเลือกตั้งที่ 13 พรรคชาติพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา กรณีเป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 42 (17) เนื่องจากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการและงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน