หลายจังหวัดจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

หลายจังหวัดจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

หลายจังหวัดจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

รูปข่าว : หลายจังหวัดจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

หลายจังหวัดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวานนี้ (2 พ.ค.2562) คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาจัดโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.พะเยา ณ พระวิหาร วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ประกอบพิธีอุปสมบท ทั้งหมดจำนวน 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

ส่วนที่พุทธมณฑลวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จ.น่าน ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนาคที่เข้ารับอุปสมบทที่วัดแช่แห้ง พระอารามหลวง จำนวน 68 รูป ที่วัดปรางค์ อ.ปัว จำนวน 30 รูป ขณะที่นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง โดยมีข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมอุปสมบท 110 คน

 

 

 

 

ขณะที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมืองสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์ และพระอุปัชฌาย์ให้กับนาคที่เข้าอุปสมบทจำนวน 174 รูป ส่วนที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุติกนิกาย) เป็นประธานสงฆ์ และพระอุปัชฌาย์ ให้กับนาคที่เข้าอุปสมบท จำนวน 128 รูป

 

 

 

 

เช่นเดียวกับ จ.นครพนม เลย บึงกาฬ บุรีรัมย์ อุดรธานี กาฬสินธุ์ และหนองคาย ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่นกัน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยมีกำหนดระยะเวลาอุปสมบทรวม 15 วัน

 

กลับขึ้นด้านบน