"จิตอาสา" ทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

"จิตอาสา" ทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

"จิตอาสา" ทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

รูปข่าว : "จิตอาสา" ทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในหลายจังหวัด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (3 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครราชสีมา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวปฏิญาณตนก่อนเริ่มกิจกรรม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เป็นประธานนำจิตอาสาและผู้ใช้น้ำกว่า 200 คน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ดังที่มีพระราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกว่า 3,000 โครงการ ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ชลประทานได้รับน้ำโดยสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน

เช่นเดียวกับที่บริเวณสวนสาธารณะหนองคู อ.ด่านซ้าย จ.เลย มีกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพิ่มพื้นที่สวนหย่อมและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองคูเฉลิมพระเกียรติ มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับจิตอาสาจำนวนมากช่วยกันเก็บและกำจัดจอกผักกาด ผักตบชวา และปลูกต้นไม้ ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตัวเอง

 

ด้านประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณคลองพระราชดำริ ตลาดแพไม้ ถนนเลียบคลองชลประทาน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนนเพชรเกษม หน้าวังไกลกังวล

โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวังไกลกังวลและทีมช่างเทศบาลเมืองหัวหิน ตัดแต่งกิ่งไม้ ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สีเหลือง ผูกผ้าสีเหลืองและขาวตลอดแนวรั้ววังไกลกังวล ให้เกิดความงดงามสมพระเกียรติ

กิจกรรมต่างๆ ของจิตอาสาทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

อีกทั้งเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและที่สาธารณประโยชน์

 

ที่ จ.ลพบุรี สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จิตอาสาในสังกัดและจิตอาสาพระราชทานในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด กว่า 400 คน ประกอบพิธีถวายความเคารพ กล่าวปฏิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ก่อนจะช่วยกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ วัดพระบาทน้ำพุ และวัดถ้ำพิบูลธรรมคีรี ศูนย์รวมใจของชาวจ.ลพบุรี

นอกจากนี้ยังได้นำทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่รวบรวมจากการบริจาคถวายพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยเอดส์พร้อมนำรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด 2 คัน ไปแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในเขตชุมชนเขาสามยอด 7 บ้านน้ำจั่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

เมืองพัทยานำดอกดาวเรือง 204,000 ต้น ประดับตกแต่งทั่วเมือง ทั้งบริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท พัทยากลาง โดยเฉพาะสถานที่จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สวยงาม รองรับประชาชนที่เดินทางมารับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค.นี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน