ชวนชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ 6 พ.ค.นี้

ชวนชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ 6 พ.ค.นี้

ชวนชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ 6 พ.ค.นี้

รูปข่าว : ชวนชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ 6 พ.ค.นี้

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และผู้สนับสนุนภาคเอกชน เตรียมจัดแสดงโดรนบินแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท้องสนามหลวง

วันนี้ (4 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และผู้สนับสนุนภาคเอกชน เตรียมจัดแสดงโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท้องสนามหลวง สำหรับโดรนแปรอักษรที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่สามารถพัฒนาโดรนดังกล่าวได้สำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในโอกาสมหามงคลนี้สู่สายตาคนไทยและนานาชาติ

ทั้งนี้ การแสดงโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ได้จัดเตรียมโดรน จำนวน 333 ลำ บินที่ความสูงไม่เกิน 80 เมตร ประกอบด้วยการแสดง 2 ชุด ต่อเนื่องกัน โดยเป็นการแปรอักษรรวมทั้งสิ้น 10 ภาพ ระยะเวลาประมาณ 30 นาที สำหรับบทเพลงซิมโฟนีที่ใช้ประกอบการแสดง ได้มีการประพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงโดย พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ และบรรเลงโดยวงไทยซิมโฟนี
ดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

 

 

 

สำหรับการแสดง 2 ชุด ได้แก่ 1. การแสดงชุด "เทิดไท้องค์ราชัน" ประกอบบทเพลงในชื่อ "เพลงบรมราชาภิเษก" แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์ จักรี และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมถวายพระพรเนื่องในวาระมหามงคลของแผ่นดิน ซึ่งการแสดงในชุดนี้ใช้โดรนจำนวน 167 ลำ แสดงเป็นระยะเวลาประมาณ 8 นาที โดยจะบินออกมา 7 รูปภาพ คือแผนที่ประเทศไทย, ธงชาติไทย, อักษรคำว่า "ราชวงศ์จักรี", เลข ๑๐ ไทย, พระปรมาภิไธยย่อ วปร., พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และอักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ"

บทเพลง "เพลงพระบรมราชาภิเษก" ที่ใช้ประกอบการแสดงในชุดนี้ ประพันธ์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ซึ่งเป็นพระราชพิธีประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ยังคงสืบทอดมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ บทเพลงนี้แสดงออกถึงการเทิดทูนพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ในจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสร้างราชอาณาจักรไทยให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ และมีความสงบสุขสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนมาถึงปัจจุบันอันเป็นรัชสมัยของรัชกาลที่ 10 ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

 

 

 

2. การแสดงชุด "สัญลักษณ์แห่งชาติ" ประกอบบทเพลงในชื่อ "เพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" แสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ของชาติและประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งการแสดงในชุดนี้ใช้โดรนจำนวน 68 ลำ แสดงเป็นระยะเวลาประมาณ 7 นาที โดยจะบินออกมา 3 รูปภาพ คือธงชาติไทย ต่อด้วยรูปช้าง และดอกราชพฤกษ์

บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงในชุดนี้ มีชื่อว่า "เพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ซึ่งผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงสวดแห่งสรวงสวรรค์ ที่ผู้ศรัทธาต่างขับร้องเพื่อแสดงออกถึงการแซ่ซ้อง สรรเสริญถึงพระผู้สถิตในสรวงสวรรค์ที่ได้ทรงเสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อปราบทุกข์เข็ญ และนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขให้กับราษฎรของพระองค์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน