เลือกตั้ง 2562 : คาดการณ์ผลคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เลือกตั้ง 2562 : คาดการณ์ผลคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เลือกตั้ง 2562 : คาดการณ์ผลคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : คาดการณ์ผลคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

คาดการณ์ผลคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อครั้งใหม่ ตาม ม.128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยหาก กกต.ประกาศรับรอง ส.ส. 349 เขต จะพบว่าการจัดสรรต่างจากเดิม โดยสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐและอนาคตใหม่ลดลงพรรคละ 1 คน

คาดการณ์ผลคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อครั้งใหม่ ตาม ม.128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยหาก กกต.ประกาศรับรอง ส.ส. 349 เขต จะพบว่าการจัดสรรต่างจากเดิม โดยมีพรรคเพื่อแผ่นดินอาจได้รับการจัดสรร 1 คน ส่วน สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐและอนาคตใหม่ลดลงพรรคละ 1

ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องความชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขัดหรือแย้งกับตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือไม่นั้น

มีรายงานว่าสำนักงาน กกต.ได้เตรียมคำนวณ จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพื่อจัดสรรให้กับพรรคการเมืองตามจำนวน ส.ส.พึงมี โดยรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 8 พ.ค.นี้ในเวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นช่วงกำหนดในวันเดียวกันที่ กกต.จะประกาศรับรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นสำนักงาน กกต.ได้ผลคะแนนรวมของทุกพรรคการเมืองไว้รอการคำนวณแล้ว โดยนำตัวเลขเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. ลบกับผลคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ ที่กกต.มีมติให้จัดการเลือกตั้งซ่อม โดยคะแนนในเขตนี้จะไม่นำมาคำนวณจนกว่าการเลือกตั้งซ่อมจะเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ยังไม่นำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาชาติ 6 คนที่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งรวม 3,520 คะแนน และอีก 11 คน จากพรรคการเมืองที่ผู้สมัครถูกตัดสิทธิอีกกรวม 12,292 คะแนน รวมถึงอัพเดทข้อมมูลตัวเลขการนับคะแนนใหม่ของเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครปฐมแล้ว โดยเมื่อนำคะแนนล่าสุดมาคำนวณตามสูตรของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หรือวิธีตามมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะพบว่า จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ กกต.จะประกาศรับรอง หากมีการประกาศรับรอง ส.ส.เขต 349 เขต เนื่องจากหักเขตเลือกตั้งที่ 8 ของ จ.เชียงใหม่ออกไป จะทำให้ กกต.จะต้องจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อเพียง 149 คน ไปก่อน

พบว่า เบื้องต้นมีพรรคการเมืองที่รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 28 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 18 คน, อนาคตใหม่ 49 คน, ประชาธิปัตย์ 19 คน,ภูมิใจไทย 12 คน, เสรีรวมไทย 10 คน, ชาติไทยพัฒนา 4 คน, เศรษฐกิจใหม่ 6 คน, เพื่อชาติ 5 คน, รวมพลังประชาชาติไทย 4 คน ,ชาติพัฒนา 2 คน, พลังท้องถิ่นไทย 3 คน, รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน

นอกจากนี้ เบื้องต้นมีพรรคที่จะได้รับการจัดสรรพรรคละ 1 คน คือ พรรคประชาภิวัฒน์ ,พลังไทยรักไทย, ไทยศรีวิไลย์, ประชานิยม,ครูไทยเพื่อประชาชน,ประชาธรรมไทย , ประชาชนปฏิรูป,พลเมืองไทย, ประชาธิปไตยใหม่,พลังธรรมใหม่,ไทยรักธรรม และเพื่อแผ่นดิน โดยมีพรรคที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 70,764 ได้รับการจัดสรรถึง 12 พรรคการเมือง ซึ่งพรรคที่มีคะแนนน้อยที่สุดแต่ได้รับการจัดสรรคือพรรคเเพื่อแ่นดินมีคะแนนเพียง 31,307 คะแนน

การคำนวณใหม่ครั้งนี้ผลต่างจากการคำนวณครั้งแรก คือ มีพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้รับการจัดสรร 1 คนจากเดิมที่ไม่ได้รับ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่ ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่ได้รับจำนวนลดลงพรรคละ 1 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน