ผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี

ผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี

ผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี

รูปข่าว : ผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี

ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตาและต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา สามารถยื่นขอเอกสารขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (6 พ.ค.2562) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา ทำให้ดวงตามองเห็นลดลง และต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จากสาเหตุโรคแผลเป็นที่กระจกตา โรคกระจกตาเป็นแผล โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม กระจกตาเสื่อมตามอายุ กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิด การติดเชื้อแต่กำเนิด และกระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ สามารถขอยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยให้นำเอกสารประวัติการรักษา-ความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้เปลี่ยนกระจกตา และจะส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลงจำนวน 30 แห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในอัตรา 35,000 บาท และจ่ายค่าจัดเก็บ-รักษาคุณภาพดวงตาแก่สภากาชาดไทยในอัตราดวงตาละ 15,000 บาท ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสาขาที่สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน