ติดตาข่ายปลายท่อ แก้ปัญหาขยะลงทะเลระยอง

ติดตาข่ายปลายท่อ แก้ปัญหาขยะลงทะเลระยอง

ติดตาข่ายปลายท่อ แก้ปัญหาขยะลงทะเลระยอง

รูปข่าว : ติดตาข่ายปลายท่อ แก้ปัญหาขยะลงทะเลระยอง

จ.ระยอง เผชิญปัญหาขยะจากบนบกไหลลงสู่ทะเล ผ่านท่อระบายน้ำที่มีกว่า 20 แห่ง ซึ่งเทศบาลระยองได้ติดตั้งตาข่ายบริเวณปลายท่อเพื่อดักขยะไว้ โดยหลังติดตั้งไปได้เพียง 15 แห่ง สามารถดักขยะได้มากกว่า 3 ตันต่อวัน

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเทศบาลนครระยอง เก็บขยะบางส่วนขึ้นจากแหล่งน้ำ หลังการติดตั้งตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ เพื่อเก็บขยะก่อนไหลลงทะเล โดยวิธีการนี้สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 ตันต่อวัน

ตาข่ายดักขยะบริเวณปลายท่อระบายน้ำ ถูกติดตั้งแล้ว 15 แห่งในเขตเทศบาลนครระยอง โดยเป็นโครงการเริ่มต้นที่ตั้งเป้าจะลดปริมาณขยะจากชุมชนที่ไหลลงสู่ทะเล โดยเฉพาะขยะที่เป็นพลาสติก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำชายฝั่ง

 

การดักขยะไม่ให้ลงทะเลวิธีนี้ ใช้แนวคิดเดียวกับที่เคยทดลองใช้แก้ปัญหาขยะในออสเตรเลีย ซึ่งฝ่ายช่างเทศบาลนครระยองนำมาปรับใช้ เพื่อดักขยะจากชุมชนที่มักไหลลงท่อระบายน้ำทุกครั้งที่ฝนตก

ขยะในแหล่งน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เทศบาลนครระยองมีแผนที่จะติดตั้งตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำให้ครบทั้ง 20 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ โดยตั้งเป้าอีกไม่นานขยะจะหมดไปจากทะเลระยอง

กลับขึ้นด้านบน