นักกฎหมายเร่งช่วย "น้องพลอย" แข่งวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ

นักกฎหมายเร่งช่วย "น้องพลอย" แข่งวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ

นักกฎหมายเร่งช่วย "น้องพลอย" แข่งวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ

รูปข่าว : นักกฎหมายเร่งช่วย "น้องพลอย" แข่งวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ

นักกฎหมายบางกอกคลินิกนิติศาสตร์ เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ น.ส.ยลฤดี หรือ น้องพลอย ที่ประสบปัญหาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากเป็นเด็กไร้สัญชาติ

จากกรณีที่ น.ส.ยลฤดี หรือ น้องพลอย เด็กไร้สัญชาติจาก จ.ระนอง ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในรายการ Genius Olympiad ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือนั้น

น.ส.ศิวนุช สร้อยทอง นักกฎหมายบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Siwanoot Soitong ระบุว่า หลังบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากน้องพลอย เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา จึงได้ประชุมร่วมกับ รศ.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ที่ปรึกษาบางกอกคลินิกฯ และได้วางแผนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้น ซึ่งพบว่าความเดือดร้อนเร่งด่วนคือปัญหาการเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

บางกอกคลินิกฯ จะหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักกิจการความมั่งคงภายใน กรมการปกครอง ถึงความคืบหน้าและระยะเวลาการอนุมัติคำร้องขอเดินทางออกและกลับเข้ามาในประเทศไทยของน้องพลอย ซึ่งต้องลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนสอบถามความจำเป็นในการจัดทำความเห็นทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการทำงานเร่งด่วนในกรณีนี้

นอกจากนี้จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งน้องพลอยให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ดูแลโครงการ เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและการขอ invitation เพื่อประกอบการขอวีซ่าสหรัฐฯ ของน้องพลอย และจะส่งอีเมล์ถึงเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานโครงการ Genuis Olympiad 2019 เพื่อสอบถามแนวทางปฏิบัติในการแจ้งขอ invitation ในระหว่างรอการจัดทำ T.D.

ส่วนปัญหาเรื่องไร้สัญชาติของน้องพลอยนั้น ทางบางกอกคลินิกจะหารือกับ สพฐ.เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์ โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโครงงานดังกล่าว จากกระทรวงศึกษาธิการ และจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องคำร้องขอยื่นเหตุจำเป็น กลุ่มคนทำคุณประโยชน์ ในการรับรองสิทธิในสัญชาติไทย ส่งมาถึงกรมการปกครองแล้วหรือไม่ เนื่องจากพบว่าน้องพลอยได้รับคัดเลือกแข่งขันระดับโลกในฐานะตัวแทนประเทศไทยจริง จึงเป็นกลุ่มคนทำคุญประโยชน์ ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2559 ก่อนจะประชุมความคืบหน้ากับทีมนักกฎหมายบางกอกคลินิกอีกครั้ง เพื่อทำหนังสือเป็นทางการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"หม่อง" วอนช่วยเด็กไร้สัญชาติไปแข่งขันวิทย์ฯ ระดับโลก

 

กลับขึ้นด้านบน