ช้างงาม 11 เชือกถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

ช้างงาม 11 เชือกถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

ช้างงาม 11 เชือกถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

รูปข่าว : ช้างงาม 11 เชือกถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

การเฉลิมฉลองและร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (7 พ.ค.) ชาวช้างทั่วประเทศรวมตัวกันแสดงความจงรักภักดี ผ่านการเดินขบวน "คชสารคู่แผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน"

วันนี้ (7 พ.ค.2562) มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน จัดขบวนเดินเฉลิมพระเกียรติ "คชสารคู่แผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำตัวแทนชาวช้างทั้งประเทศในนามกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน จำนวน 500 คน พร้อมกับช้างลักษณะงาม 11 เชือก จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด เข้ากรุงเทพมหานคร

ขบวนช้างเดินออกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าสู่ถนนสนามไชย ผ่านพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ไปบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านตรงข้ามกระทรวงกลาโหม และหยุดแถว ทำซ้ายหันหยุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในริ้วขบวนคชสาร จำนวน 11 เชือก ประดับด้วยคชอาภรณ์สีเหลืองขลิบทองอย่างสวยงาม เป็นคชสาร 1 เชือกแรกคือ พลายสยาม นำหน้าสุดอัญเชิญตราสัญญาลักษณ์ จากนั้นตามด้วยคชลีลาเริงร่า เฉลิมฉลองอีก 10 เชือก เข้าริ้วขบวนเดินตามจังหวะกลองพิชิตมารและเดินยกก้าว 9 ครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน