เตรียมออก ม.44 ยกเลิกคำสั่ง คสช. 68 ฉบับ

เตรียมออก ม.44 ยกเลิกคำสั่ง คสช. 68 ฉบับ

เตรียมออก ม.44 ยกเลิกคำสั่ง คสช. 68 ฉบับ

รูปข่าว : เตรียมออก ม.44 ยกเลิกคำสั่ง คสช. 68 ฉบับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกประชุมร่วม ครม-คสช. พิจารณาออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 ยกเลิกคำสั่ง และประกาศ คสช. ที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ปี 2557 พร้อมยืนยันคณะรัฐมนตรีลาออก 15 คน ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ครม.

วันนี้ (7 พ.ค.2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้ออกประกาศ คำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช.รวม 456 ฉบับ แยกเป็นเรื่องของ พ.ร.บ.งบประมาณ /พ.ร.บ.ความสำคัญทางเศรษฐกิจ /พ.ร.บ.การบริหารระบบราชการ /พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย และ พ.ร.บ.สำคัญทางสังคม

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 เพื่อยกเลิกประกาศ คำสั่งบางส่วน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกฎหมายมารองรับ พร้อมย้ำว่า คสช.ได้สรุปการทำงาน และจะแถลงผลงาน 5 ปีต่อไป

โดยภารกิจสำคัญที่สุด คือการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมีเสถียรภาพในการทำงาน พร้อมทั้งมีแผนปรับโอนหน้าที่ของ คสช.ให้กับ กอ.รมน.และได้จัดโครงสร้างไว้รองรับแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะยกเลิกคำสั่ง คสช. 68 ฉบับ เนื่องจากหมดความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับรัฐบาลหน้า ส่วนอีก 65 ฉบับที่เหลืออยู่ รัฐบาลหน้าสามารถเสนอแก้ไขและยกเลิกได้

รัฐมนตรีลาออก 15 คน รับตำแหน่ง ส.ว.

วันนี้คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. 15 คน ลาออกเพื่อไปรับตำแหน่ง ส.ว.โดยจะเริ่มมีผลวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม นอกจากเหตุผลการลาออกของรัฐมนตรีใน ครม.เพื่อไปรับตำแหน่ง ส.ว.รวม 15 คน ที่นายกรัฐมนตรียืนยันตรงกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ครม.แล้ว

ยังกล่าวย้ำให้มองในอีกมุมหนึ่งว่ารัฐมนตรีที่ลาออก มีประสบการณ์การทำงานที่จะสานต่อได้เป็นอย่างดี ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจ

รองศาตราจารย์พรชัย เทพปัญญา ชี้ว่า มี 2 มุมมองเรื่องอำนาจ คือ ชอบด้วยกฎหมายและชอบธรรม ซึ่งแต่งตั้ง ส.ว.ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นภาพการสืบทอดอำนาจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม เพ็ญภินันท์ ที่เชื่อว่า รัฐบาล-คสช.ยังคงมีความพยายามรักษาอำนาจ หรือสืบทอดอำนาจ แม้จะเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลเลือกตั้ง แต่อำนาจ คสช.ยังคงอยู่ โดยมีรัฐธรรมนูญ ปี 2560 รองรับ

สำหรับรัฐมนตรีที่ยื่นหนังสือลาออก เพื่อไปรับตำแหน่ง ส.ว.ได้แก่

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
นายอุดม คชินทร
นายวิสุทธ์ ศรีสุพรรณ
นายสุธี มากบุญ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
นายลักษณ์ วจนานวัช
นายสมชาย หาญหิรัญ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
พลเอก วิลาศ อรุณศรี 

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะมีผลในทางปฏิบัติวันที่ 8 พฤษภาคม และอีกส่วนจะมีผลในวันที่ 9 พฤษภาคม เนื่องจากรัฐมนตรีบางคนยังมีภารกิจที่ค้างอยู่ เช่นเดียวกับสมาชิก สนช. อีกหลายคน ที่ทยอยยื่นหนังสือลาออกแล้ว เพราะรายชื่อ ส.ว.ทั้ง 250 คนนั้น หัวหน้า คสช.จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแต่งตั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ประกาศ ภายใน 3 วัน นับแต่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.

 

 

กลับขึ้นด้านบน