ม.รังสิต เปิดสอน "วิชากัญชาศาสตร์" นำความรู้ใช้ทางการแพทย์

ม.รังสิต เปิดสอน "วิชากัญชาศาสตร์" นำความรู้ใช้ทางการแพทย์

ม.รังสิต เปิดสอน "วิชากัญชาศาสตร์" นำความรู้ใช้ทางการแพทย์

รูปข่าว : ม.รังสิต เปิดสอน "วิชากัญชาศาสตร์" นำความรู้ใช้ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ รับนักศึกษา ปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ศ.บัญญัติเศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลังจากได้ศึกษาพืชกัญชาทั้งเอกสารต่างประเทศและในประเทศ ทุกมิติ ทั้งสายพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก ดูแลรวมทั้งสรรพคุณด้านการแพทย์ พบว่า กัญชาสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้จริง และในอนาคตตลาดกำลังต้องการบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่เปิดสอนวิชานี้

สำหรับวิชากัญชาศาสตร์จะมีเนื้อหาหลัก 4 วิชา คือ ประวัติความเป็นมาขอกัญชา เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งการเรียนการสอนเน้นการนำความรู้ไปใช้ทางการแพทย์ นักศึกษาที่จบวิชานี้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และทำงานในฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบุคลากรด้านนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

หลักสูตรการสอนดังกล่าวจะรับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์ คณิต สายศิลป์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษามีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี 

 

กลับขึ้นด้านบน