ชง กกร.เคาะมาตรการคุมค่ารักษา 10 พ.ค.นี้

ชง กกร.เคาะมาตรการคุมค่ารักษา 10 พ.ค.นี้

ชง กกร.เคาะมาตรการคุมค่ารักษา 10 พ.ค.นี้

รูปข่าว : ชง กกร.เคาะมาตรการคุมค่ารักษา 10 พ.ค.นี้

คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เตรียมเสนอ กกร.เคาะมาตรการในวันที่ 10 พ.ค.2562 เบื้องต้นกำหนดให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน พร้อมตั้งคณะทำงานดูแลเวชภัณฑ์

วันที่ 7 พ.ค.2562 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ว่า ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลที่คณะทำงานศึกษาโครงสร้างต้นทุน โดยเฉพาะยาที่ได้ขอข้อมูลจากสถานพยาบาลกว่า 353 แห่ง

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยอมรับว่าสถานพยาบาล โดยเฉพาะเอกชนมีต้นทุนยาใกล้เคียงกัน แต่การจำหน่ายให้กับผู้เข้าการรักษาอาจจะแตกต่างกันมาก แม้จะเป็นยาชนิดเดียวกัน โดยมีกำไรตั้งแต่ระดับ 300% , 500% , 800% และ 900%

ทั้งนี้ รายการยาที่นำมาวิเคราะห์ได้ยึดตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ที่มีรายการยาที่จำเป็นอยู่ 3,892 รายการ จากบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT) ที่มีอยู่ 30,103 รายการ โดยคณะอนุกรรมการฯพิจารณา เห็นว่าเพื่อความเป็นธรรมและไม่เกิดการเอาเปรียบกันของสถานพยาบาลและผู้ป่วย จึงเตรียมเสนอมาตรการให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาในวันที่ 10 พ.ค.2562 ให้สถานพยาบาลกำหนดปิดป้ายแสดงราคา หากมีการจำหน่ายเกินราคาจะมีโทษตามกฎหมาย ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 พร้อมกันนี้ ให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลยาที่มีอยู่ โดยปัจจุบันมีข้อมูลเวชภัณฑ์ประมาณ 868 รายการ และบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ

กลับขึ้นด้านบน