“น้องพลอย” มีหวัง มท.ไฟเขียวช่วยส่งทันแข่งวิทย์โลก

“น้องพลอย” มีหวัง มท.ไฟเขียวช่วยส่งทันแข่งวิทย์โลก

“น้องพลอย” มีหวัง มท.ไฟเขียวช่วยส่งทันแข่งวิทย์โลก

รูปข่าว : “น้องพลอย” มีหวัง มท.ไฟเขียวช่วยส่งทันแข่งวิทย์โลก

กรมการปกครอง ประสานงานแก้ไขปัญหาการขอออกนอกราชอาณาจักรของเด็กไร้สัญชาติ ที่จะไปร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ให้ผู้ว่าฯ ระนอง พาไปทำหนังสือเดินทาง เพื่อยื่นขอวีซ่าให้เดินทางได้ทันตามกำหนด

วันนี้ (8 พ.ค.2562) ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรณี น.ส.ยลฤดี ปิยะทัต หรือ น้องพลอย นักเรียนโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง ที่จะไปร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีอุปสรรคคือการขอออกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นบุคคลไร้สัญชาติ

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ออกรอกราชอาณาจักร เป็นอำนาจหน้าที่ของ สตม. และทางการสหรัฐฯ จะไม่ออกวีซ่าให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ กรมการปกครองได้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทาง สตม. แล้ว ส่วนเรื่องขอมีสัญชาติไทย ตรวจสอบแล้วพบว่ากรณีดังกล่าวสามารถกระทำได้

โดยอยู่ในเงื่อนไขจะขอมีสัญชาติไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามมติ ครม.วันที่ 7 ธ.ค. 2559 ในกลุ่มเด็กนักเรียนที่เกิดในประเทศไทย โดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวอื่น ที่มิใช่ชนกลุ่มน้อย และยังเรียนไม่จบปริญญาตรี และอยู่ในเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไปแข่งขันหรือประกวดผลงานระดับนานาชาติ หรือทำประโยชน์แก่ประเทศ และจะต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

โดยมีขั้นตอนที่จะต้องยื่นคำร้องแสดงเหตุจำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย เพื่อให้รมว.มหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบอำนาจ พิจารณาก่อน และเมื่อได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีเหตุจำเป็นแล้ว จึงนำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยื่นขอมีสัญชาติไทยต่อไป

ร.ต.ท.อาทิตย์ ระบุ ปัจจุบัน น.ส.ยลฤดี ได้มายื่นคำร้อง ขอให้พิจารณาเหตุจำเป็นการมีสัญชาติไทยต่อนายอำเภอเมืองระนองแล้ว และจังหวัดได้ส่งเรื่องมายังกรมการปกครอง ซึ่งกรมการปกครองในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นชอบเหตุจำเป็นที่ น.ส.ยลฤดี จะยื่นคำขอมีสัญชาติไทยได้ และได้แจ้งกลับไปที่จังหวัด และ น.ส.ยลฤดี เพื่อให้ไปยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยต่อนายอำเภอท้องที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะเร่งดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด และได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการพาน้องพลอยไปทำหนังสือเดินทาง เพื่อจะได้ยื่นขอวีซ่าต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และสามารถเดินทางได้ทันตามกำหนด

สพฐ.สั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ น.ส.ยลฤดี

รศ.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ที่ปรึกษาบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรณี น.ส.ยลฤดี แล้ว
ทั้งนี้ น.ส.ยลฤดี จะทำวีซ่าได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย จะต้องได้ใบรับรอง จาก สพฐ. อีก 1 ฉบับ เพื่อรับรองว่าเป็นผู้แทนจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก หลังจากพบว่า น.ส.ยลฤดี ไม่มีรายชื่อในหนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน เนื่องจากพิมพ์ชื่อตกหล่น แต่พบชื่อ น.ส.ยลฤดี ในโปสเตอร์การแข่งขันของผู้จัด ซึ่งเธอมีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ล่าสุด บางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำหนังสือถึงผู้จัดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก (Genuis Olypiad) อธิบายสถานะของ น.ส.ยลฤดี ที่เป็นเด็กไร้สัญชาติ ว่าเธอต้องมีหนังสือเดินทางคนต่างด้าว เป็นเอกสารเดินทางแทนพาสปอร์ต เพื่อใช้เดินทางออกและกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ

รศ.พันธุ์ทิพย์ กล่าวว่า น.ส.ยลฤดี ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา โดยเฉพาะขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีของ น.ส.น้ำผึ้ง เด็กไร้สัญชาติ จากโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการประกวดอย่างไร ทำให้พลาดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนั้น จึงกังวลว่าหากน.ส.ยลฤดี เตรียมตัวไม่ดี ก็มีสิทธิ์ไม่ได้ไปแข่งขันเช่นกัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักกฎหมายเร่งช่วย "น้องพลอย" แข่งวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ

"หม่อง" วอนช่วยเด็กไร้สัญชาติไปแข่งขันวิทย์ฯ ระดับโลก

 

กลับขึ้นด้านบน