"น้องพลอย - น้ำผึ้ง" เด็กไร้สัญชาติ ได้รับรองสัญชาติไทยแล้ว

"น้องพลอย - น้ำผึ้ง" เด็กไร้สัญชาติ ได้รับรองสัญชาติไทยแล้ว

"น้องพลอย - น้ำผึ้ง" เด็กไร้สัญชาติ ได้รับรองสัญชาติไทยแล้ว

รูปข่าว : "น้องพลอย - น้ำผึ้ง" เด็กไร้สัญชาติ ได้รับรองสัญชาติไทยแล้ว

เด็กไร้สัญชาติทั้ง 2 คน ได้รับการรับรองสิทธิในสัญชาติไทย หรือ ได้บัตรประชาชน สามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตามความตั้งใจแล้ว

วันนี้ (10 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าว รายงานความคืบหน้าของ นักเรียน 2 คน ซึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ ที่ประสบปัญหาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากเป็นบุคคลไร้สัญชาติ

ล่าสุด น.ส.ยลฤดี ปิยะทัต ชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง และ น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา ชั้น ม.6 รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย เด็กไร้สัญชาติทั้ง 2 คน ได้รับรองสิทธิในสัญชาติไทย หรือ ได้บัตรประชาชนเพื่อขอวีซ่าไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วหลังจากทั้ง 2 ประสบปัญหาการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

นับเป็นครั้งแรกของไทย ที่กรมการปกครองพิจารณาเห็นชอบ เหตุจำเป็นขอสัญชาติไทย ออกจากราชอาณาจักรไทย เพื่อไปแข่งขัน สร้างคุณงามความดีให้ประเทศไทย และใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่ถึง 1 สัปดาห์

กลับขึ้นด้านบน