มติ กกร.เคาะ รพ.เอกชนแจ้งราคายาต่อพาณิชย์

มติ กกร.เคาะ รพ.เอกชนแจ้งราคายาต่อพาณิชย์

มติ กกร.เคาะ รพ.เอกชนแจ้งราคายาต่อพาณิชย์

รูปข่าว : มติ กกร.เคาะ รพ.เอกชนแจ้งราคายาต่อพาณิชย์

ที่ประชุม กกร.เห็นชอบมาตรการกำกับดูแลราคายาของโรงพยาบาลเอกชน โดยให้แจ้งราคาซื้อและขายต่อกรมการค้าภายใน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สัปดาห์หน้า

วันนี้ (10 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เห็นชอบแนวทางคุมราคายาโรงพยาบาลเอกชน 3 แนวทางคือ กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อและขาย ให้แก่กรมการค้าภายใน เพื่อเผยแพร่ราคาจำหน่ายของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งผ่านเว็บไซต์ กรณีที่โรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงราคายา เวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ จะต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อนปรับราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน

นอกจากนี้ยังกำหนดโรงพยาบาลเอกชนจัดแสดง QR Code เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และกรณีผู้ป่วยนอกที่ต้องการใบสั่งยาเพื่อซื้อยาจากภายนอก ใบสั่งยาจะต้องมีลายเซ็นต์แพทย์ มีชื่อยาและมีราคาแจ้งด้วย อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ประสานและแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ กรณีผู้ป่วยเห็นว่ามีการจ่ายยา หรือเวชภัณฑ์ หรือให้การรักษาพยาบาลเกินความจำเป็น

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ปฎิบัติตามกรณีที่ไม่แจ้งราคา จำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะออกประกาศเพื่อลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้และคาดว่าจะมีผลสัปดาห์หน้า

 

กลับขึ้นด้านบน