คสช.สั่งโละบอร์ดสลากฯ พร้อมตั้ง "พชร" นั่งประธานคนใหม่

คสช.สั่งโละบอร์ดสลากฯ พร้อมตั้ง "พชร" นั่งประธานคนใหม่

คสช.สั่งโละบอร์ดสลากฯ พร้อมตั้ง "พชร" นั่งประธานคนใหม่

รูปข่าว : คสช.สั่งโละบอร์ดสลากฯ พร้อมตั้ง "พชร" นั่งประธานคนใหม่

หัวหน้า คสช.ออกคำสั่งยกเลิกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมแต่งตั้งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ขึ้นเป็นประธานบอร์ดฯ แทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าทำงาน 3 คน

วันนี้ (11 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยยกเลิกคำสั่ง คสช. เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2558 และให้ "นายพชร อนันตศิลป์" อธิบดีกรมสรรพาสามิต เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสลาฯ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

 

ในประกาศยังส่งผลต่อบอร์ดสลากฯ ทั้งชุด แต่ในคำสั่ง คสช.ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 ซึ่งกำหนดให้ คสช.แต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกิน 3 คน มาเป็นกรรมการในบอร์ดสลากฯ ตามอำนาจตามความในข้อ 3 (9) ของคำสั่ง คสช.

จึงแต่งตั้งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 3 คน ได้แก่ พล.อ.ศักดา เนียมคำ, พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข และ รศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ก่อนหน้านี้ นายพชร อนันตศิลป์ ดำรงตำแหน่งในบอร์ดสลากฯ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ชุดเดิมอยู่แล้ว และขยับขึ้นนั่งเป็นประธานบอร์ดแทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เช่นเดียวกับกรรมการบอร์ด 3 คนที่แต่งตั้งกลับเข้ามาทำงาน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการในบอร์ดชุดเดิม ยกเว้น พล.อ.ศักดา เนียมคำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนงานปราบปรามการจำหน่ายสลากฯ เกินราคา

สำหรับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสลากฯ เกินราคา บอร์ดสลากฯ อยู่ระหว่างประเมินผลจากการพิมพ์สลากฯ ชุด 2 ใบ จำหน่ายเอง พร้อมปรับระบบการพิมพ์สลากฯ แบบใหม่ หลังนำออกจำหน่ายครั้งแรกและยกระดับมาตรการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้นในเดือน มี.ค. ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามเกณฑ์ระยะเวลาประเมินมาตรการพอดี

 

กลับขึ้นด้านบน