โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม หวัง กฟภ.รับซื้อกระแสไฟฟ้า

โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม หวัง กฟภ.รับซื้อกระแสไฟฟ้า

โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม หวัง กฟภ.รับซื้อกระแสไฟฟ้า

รูปข่าว : โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม หวัง กฟภ.รับซื้อกระแสไฟฟ้า

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จ.กระบี่ ต้องเผาแก๊สจากกระบวนการหมักน้ำเสียทิ้ง หลังไม่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากยังไม่มีนโยบายรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเอกชน ทำให้สูญเสียรายได้ปีละเกือบ 100 ล้านบาท

วันนี้ (12 พ.ค.2562) พนักงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเอกชนใน ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ ตรวจสอบระบบการเผาแก๊สทิ้งเพื่อลดปริมาณแก๊สส่วนเกินและลดแรงดันในบ่อหมักแก๊สป้องกันการระเบิด โดยแก๊สดังกล่าว ได้จากกระบวนการหมักน้ำเสียที่เกิดจากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

หลังจากสร้างระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียได้ประมาณ 3.5 เมกกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2559 ใช้งบประมาณกว่า 90 ล้านบาท โดยแต่ละวันต้องเผาแก๊สทิ้งหากขายกระแสไฟฟ้าได้จะมีปีละกว่า 90 ล้านบาท


นายเสฎฐวุฒิ  แซ่ลิ้ม ผู้บริหารโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้องเผาแก๊สทิ้งเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ทั้งนี้ หากทางโรงงานขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะสามารถรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นได้


ส่วนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ใน อ.เมืองกระบี่ นำผลผลิตปาล์มน้ำมันส่งขายให้กับลานเทรับซื้อ ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร โดยสามารถขายผลปาล์มน้ำมันได้กิโลกรัมละ 2 บาท 90 สตางค์ และจำกัดปริมาณการขายรายละไม่เกิน 250 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ต่อ 1 เดือน ซึ่งเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เรียกร้องให้เพิ่มน้ำหนักผลปาล์มน้ำมันต่อไร่เนื่องจากขณะนี้ผลผลิตต่อไร่มีมากเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน และให้เร่งหามาตรการแก้ปัญหาราคาตกต่ำที่เกิดขึ้นทุกปีอย่างถาวร เช่นสนับสนุนให้นำน้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลบี 20 บี 100 และเข้มงวดการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ

 

กลับขึ้นด้านบน