โพลชี้ไม่เห็นด้วย "รมต.-คสช." ไปเป็น ส.ว.

โพลชี้ไม่เห็นด้วย "รมต.-คสช." ไปเป็น ส.ว.

โพลชี้ไม่เห็นด้วย "รมต.-คสช." ไปเป็น ส.ว.

รูปข่าว : โพลชี้ไม่เห็นด้วย "รมต.-คสช." ไปเป็น ส.ว.

“สวนดุสิตโพล” ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.15 ไม่เห็นด้วย กรณี 15 รัฐมนตรีลาออก เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. เพราะเหมือนเป็นการเตรียมการณ์ไว้แล้ว ขณะที่ ร้อยละ 16.85 เห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรม และรู้ เข้าใจปัญหาบ้านเมืองจะได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

หลังจาก กกต.ประกาศผลรับรอง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงได้มีการเสนอรายชื่อ ส.ว. 250 คน เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด 

ล่าสุด วันนี้ (12 พ.ค.2562) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ส.ว.จำนวนทั้งสิ้น 1,187 คน ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค.ที่ผ่านมา กรณีการรับรอง ส.ส.แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้าสู่ตำแหน่ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.24 ไม่เห็นด้วย กรณี กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 349 เขต จาก 350 เขต โดยระบุเหตุผลว่า ควรประกาศให้ครบทั้ง 350 เขต มีหลายจุดที่พบข้อสงสัย ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการทำหน้าที่ของ กกต.ไม่เป็นกลาง ไม่ชัดเจน ฯลฯ

ขณะที่ ร้อยละ 23.76 เห็นด้วย เพราะเป็นผลที่ถูกต้องตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ส.ส.ใหม่จะได้ไปรายงานตัว ทำให้การเมืองเดินหน้าชัดเจนมากขึ้น ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กรณี กกต.ประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.40 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะมีหลายฝ่ายที่ออกมาทักท้วงการคำนวณของ กกต.ไม่เป็นธรรม และมองว่าควรให้ความสำคัญกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ส่วนอีกร้อยละ 24.60 เห็นด้วย เนื่องจากเมื่อมีการรับรองผล ส.ส.แบบแบ่งเขต ก็ต้องมีการประกาศผล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามมาเช่นกัน นับว่าเป็นไปตามขั้นตอน


ส่วนคำถามที่ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กรณีการลาออกของ 15 รัฐมนตรี เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.15 ไม่เห็นด้วย เพราะเหมือนเป็นการเตรียมการณ์ไว้แล้ว และมองว่ารัฐมนตรีเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ อาจทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสม ฯลฯ

ขณะที่ร้อยละ 16.85 เห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรม ทำตามกฎระเบียบ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รู้และเข้าใจปัญหาบ้านเมืองจะได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับ กรณี คสช.เตรียมลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ต้องการให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือ ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่เข้ามาเพื่อต้องการกุมอำนาจหรือหวังผลใดๆ  ส่วนอีกร้อยละ 15 เห็นด้วย เพราะมองว่าสามารถทำได้ มีการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็น ส.ว. และเชื่อมั่น ไว้วางใจในการทำงานของ คสช.ชุดนี้

 

กลับขึ้นด้านบน