ชาวสวนหวั่นทุเรียนล้นตลาด เสนอ ก.พาณิชย์ช่วยหาตลาดส่งออก

ชาวสวนหวั่นทุเรียนล้นตลาด เสนอ ก.พาณิชย์ช่วยหาตลาดส่งออก

ชาวสวนหวั่นทุเรียนล้นตลาด เสนอ ก.พาณิชย์ช่วยหาตลาดส่งออก

รูปข่าว : ชาวสวนหวั่นทุเรียนล้นตลาด เสนอ ก.พาณิชย์ช่วยหาตลาดส่งออก

ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 คาดอีก 2-3 ปีอาจล้นตลาด กระทรวงพาณิชย์ เตรียมหาตลาดส่งออกทุเรียนมารองรับ

ผลผลิตทุเรียนในประเทศปีนี้อยู่ที่ประมาณ 860,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มังคุดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมีปริมาณผลผลิต 150,000 ตัน จากปีที่แล้ว 50,000-80,000 ตัน แต่แม้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแต่ราคาทุเรียนและมังคุดยังคงมีราคาดี โดยเฉพาะทุเรียนเกรด A,B ราคาเฉลี่ย 110 - 140 บาทต่อกิโลกรัม เกรด G ราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม ตกเกรดที่ 50 - 90 บาทต่อกิโลกรัม โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากสภาพอากาศและเกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนมากขึ้น

 

 

แม้ว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 - 30 แต่ราคาทุเรียนยังสูง และความต้องการตลาดจีนสูงขึ้นมากทั้งทุเรียนเกรด A และตกเกรด เพราะล้งจีนต้องการลดต้นทุนและกระจายทุเรียนไปยังมณฑลต่าง ๆ ของจีนที่มีกำลังซื้อไม่สูงจึงหันมาซื้อทุเรียนตกเกรดในตลาดมากขึ้นขณะนี้นี้ยังขายได้แต่ในอนาคตมีความกังวลในปีหน้า จะต้องระมัดระวังเรื่องผลผลผลิต เพราะหากเพิ่มเกินไปจะกระทบต่อราคา โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะมีปัญหาด้านตลาดรับซื้อได้

 

 

ทางผู้ส่งออกทุเรียน มังคุด ใน จ.จันทบุรี ได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์หาตลาดส่งออกทุเรียนเพิ่ม เช่นอินเดีย นอกจากจีน ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะหาแนวทางเปิดตลาดใหม่ และเชื่อมโยงกับตลาดในแหล่งต่างๆทั่วภูมิภาค รวมถึงการแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศที่มากขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน