เปิดเทอมนี้ ผู้ปกครอง เครียดแค่ไหน?

เปิดเทอมนี้ ผู้ปกครอง เครียดแค่ไหน?

เปิดเทอมนี้ ผู้ปกครอง เครียดแค่ไหน?

รูปข่าว : เปิดเทอมนี้ ผู้ปกครอง เครียดแค่ไหน?

เปิดผลสำรวจกรุงเทพโพลล์เรื่อง "วัดระดับความเครียดของผู้ปกครอง ช่วงใกล้เปิดเทอม" พบว่าร้อยละ 50.2 ระบุว่ามีความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของบุตรหลานอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 52.6 ระบุว่าสภาพทางการเงินในช่วงนี้ มีปัญหาพอ กับปีที่แล้ว

วันนี้ (13 พ.ค.2562) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัดระดับความเครียดของผู้ปกครอง ช่วงใกล้เปิดเทอม” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา ทั้งสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 1,149 คน

ผลสำรวจพบว่า ความเห็นต่อค่าใช้จ่ายในช่วงใกล้เปิดเทอมของบุตรหลานในปีนี้ทำให้เกิดความเครียดมากน้อยเพียงใด มีดังนี้ 

 • มากที่สุด ร้อยละ 5.3
 • มาก ร้อยละ 17.8
 • ปานกลาง ร้อยละ 50.2
 • น้อย ร้อยละ 15.9
 • น้อยที่สุด ร้อยละ 10.8

ปัญหาหลักที่ผู้ปกครองพบเจอในช่วงใกล้เปิดเทอมปีนี้ 

 • มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ทำให้การเงินติดขัด ร้อยละ 50.6
 • สินค้าเกี่ยวกับการเรียนแพงขึ้น ร้อยละ 41.1
 • เงินช่วยเหลือที่ได้จากรัฐไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง ร้อยละ 38.1
 • รายได้  รายรับลดลงงานลดลง ร้อยละ 29.3
 • โรงเรียนมีค่าเทอมค่าบำรุงค่ากิจกรรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.5
 • จ่ายค่าเรียนพิเศษเสริมของลูกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.8
 • มีจำนวนบุตรเข้าเรียนเพิ่มขึ้น ชุดนักเรียนเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ ร้อยละ 24.7

 

 

ผู้ปกครองเตรียมเงินค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมปีนี้

 • มีเงินที่แบ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่แล้ว ร้อยละ 58.4
 • ใช้เงินประหยัดกว่าช่วงปกติ เพื่อมีเงินพอกับค่าใช้จ่าย ร้อยละ 42.2
 • รอเงินเดือนล่าสุดออก ร้อยละ 17.9
 • ขอยืมเงินจากญาติ พี่น้อง  เพื่อน ก่อน ร้อยละ 11.9
 • จำนำทรัพย์สิน เช่น ทอง ทีวี ฯลฯ ร้อยละ 8.2
 • กู้เงินนอกระบบ ร้อยละ 6.8
 • รูดบัตรเครดิต เพราะสามารถผ่อนจ่ายเดือนถัดไปได้ ร้อยละ 6.7

หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วสภาพการเงินปัญหาในช่วงเปิดเทอมเป็นอย่างไร

 • แย่กว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 40.1
 • พอๆกับปีที่แล้ว ร้อยละ 52.6
 • ดีกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 7.3

เรื่องที่อยากให้ภาครัฐส่งเสริมช่วยเหลือด้านการศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก

 • อยากให้เพิ่มเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะปัจจุบันซื้อได้ชุดเดียว ร้อยละ 38.9 
 • ช่วยให้ค่าเทอมโรงเรียนเอกชนถูกลงช่วยอุดหนุนเงินบางส่วนลดค่ากิจกรรม ร้อยละ 15.7
 • ให้คุณครูเอาใจใส่ในการสอนมากกว่านี้ เด็กจะได้ไม่ต้องเรียนพิเศษเพิ่ม ร้อยละ 9.9
 • ให้มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี เด็กยากจน ร้อยละ 9.4
 • อยากให้มีการเรียนฟรีจริงๆ จนจบปริญญาตรี ร้อยละ 5.8

 

ยอมรับค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ผู้ปกครองคนหนึ่ง ที่เพิ่งมีบุตรหลานเข้าเรียนชั้นป.1 ในโรงเรียนเอกชน ระบุว่า เนื่องจากต้องการให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงต้องเตรียมรายจ่ายค่าเทอมการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว ของโรงเรียนในสังกัดรัฐ เนื่องจากเข้าเรียนเทอมแรก จึงต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ทั้งค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ารถรับส่ง

แม้ว่าจะเตรียมเงินสำรองไว้จำนวนหนึ่ง แต่ยอมรับว่าเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นบาท 

นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าบุตรหลานจะได้รับการเรียนการสอนที่เต็มศักยภาพหรือไม่ เนื่องจากโรงเรียนมีห้องเรียนมาก เพื่อให้รับจำนวนนักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึงบุตรหลานอาจจะไม่ได้รับการดูแลทั่วถึงเพียงพอ

 

กลับขึ้นด้านบน