โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 ส.ว.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 ส.ว.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 ส.ว.

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 ส.ว.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (14 พ.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นโดยตำแหน่งปัจจุบัน ประกอบไปด้วย พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด,  พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ขณะที่อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปท. อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย, นายกล้านครงค์ จันทิก, นายเจตน์ ศิรธรานนท์, นายตวง อันทะไชย, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายเสรี สุวรรณภานนท์, นายสังศิต พิริยะรังสรรค์, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นายวิทยา ผิวผ่อง และนายสมชาย แสวงการ

ส่วนรัฐมนตรี ครม.ประยุทธ์ 5 ที่ลาออกมารับตำแหน่ง ส.ว. มีรายชื่อครบทุกคน อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย, พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาปะกร, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และนายสุธี มากบุญ 

รวมไปถึงชื่อของน้องชายนายกรัฐมนตรี คือ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา และคนใกล้ชิด คสช. อย่าง พล.อ.นพดล อินทปัญญา, พล.อ.อู้ด เบื้องบน, พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป, พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ และ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมกันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 98 และมาตรา 99 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรอง จำนวน 50 คน 

 

กลับขึ้นด้านบน