ไทยต้องจ่ายอีก 1.7 พันล้าน ให้เป็นเงินเดือน ส.ว.

ไทยต้องจ่ายอีก 1.7 พันล้าน ให้เป็นเงินเดือน ส.ว.

ไทยต้องจ่ายอีก 1.7 พันล้าน ให้เป็นเงินเดือน ส.ว.

รูปข่าว : ไทยต้องจ่ายอีก 1.7 พันล้าน ให้เป็นเงินเดือน ส.ว.

หลังมีการประกาศรายชื่อ 250 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เฉพาะกาลชุดแรก ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (บทบัญญัติทั่วไป กำหนดวาระ ส.ว. 4 ปี) ทำหน้าที่ทั้งยกมือเลือกนายกรัฐมนตรี และการเปิดช่องทางให้มีนายกฯ คนนอกได้ ซึ่งการทำหน้าที่ตลอด 5 ปี ส.ว.ทั้งหมดจะได้รับค่าตอบแทนรวมกว่า 1,704 ล้านบาท

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 โดยพบว่า

  • ประธานวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 74,420 บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 45,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท วาระ 5 ปี ได้ค่าตอบแทนรวม 7,195,200 บาท
  • รองประธานวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 42,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท วาระ 5 ปี รองประธาน ส.ว. 2 คน ได้ค่าตอบแทนรวม 13,888,800 บาท
  • สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 42,330 บาท รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท วาระ 5 ปี ส.ว. 247 คน ได้ค่าตอบแทนรวม 1,682,959,200 บาท

สำหรับค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่นับรวมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่บรรดา ส.ว.เหล่านี้จะได้รับอีก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และเบี้ยประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 ส.ว. 

เปิดภารกิจ 250 ส.ว. 

กลับขึ้นด้านบน