วิกฤต! ทะเลอุ่น ปะการังแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตฟอกขาวร้อยละ 40

วิกฤต! ทะเลอุ่น ปะการังแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตฟอกขาวร้อยละ 40

วิกฤต! ทะเลอุ่น ปะการังแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตฟอกขาวร้อยละ 40

รูปข่าว : วิกฤต! ทะเลอุ่น ปะการังแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตฟอกขาวร้อยละ 40

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต สำรวจผลกระทบปะการังฟอกขาวในแหล่งท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต พบปะการังเขากวาง ปะการังโขด ดอกกะหล่ำ ดอกเห็ด ฟอกขาว 40-80% และอีก 10% เริ่มตาย แต่แนวโน้มอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงเหลือ 29 องศาเซลเซียส

วานนี้ (16 พ.ค.2562)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ สำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ บริเวณด้านหน้าสถาบันประชารัฐฯ ที่ระดับความลึก 1.5-5 เมตร พบกลุ่มปะการังเขากวาง ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังดอกเห็ด ฟอกขาวร้อยละ 40 ปะการังตาย จากการฟอกขาวร้อยละ 10

ส่วนใหญ่เป็นปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ด และปะการังดอกกะหล่ำ มีการฟอกขาวแต่ยังไม่ตายร้อยละ 30 ปะการังบางโคโลนีไม่ฟอกขาวฟอกขาวแต่มีสีซีดจางลง อุณหภูมิน้ำเริ่มลดลงเหลือ 29 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ำทะเลเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมาเคยสูงถึง 31 องศาเซลเซียส

ภาพรวมสถานการณ์ฟอกขาวเริ่มดีขึ้นไม่พบการฟอกขาวเพิ่มเติม และโคโลนีที่ฟอกขาวส่วนใหญ่ยังไม่ตาย อีกทั้งขณะสำรวจมีเมฆมาก ลมแรง คลื่นแรง น้ำขุ่น และฝนตก อาจข่วยบรรเทาสถานการณ์ให้ปะการังที่เกิดการฟอกขาวมีโอกาสรอดมากขึ้น

 

ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

แนะเลิกกิจกรรมดำน้ำตื้นระดับ 5 เมตร 

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปะการัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากปะการังฟอกขาว 7 สถานี พบว่าทุกสถานีอุณหภูมิน้ำทะเลที่ระดับความลึก 2-5 เมตร มีอุณหภูมิ 30-31 องศาเซลเซียส โดยมีรายงานปะการังฟอกขาวแตกต่างกันในแต่ละสถานี ดังนี้

 

ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

 

เกาะสตอร์ค มีปะการังฟอกขาวร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เป็นปะการังโขด และปะการังดอกกะหล่ำ 

อ่าวจาก มีปะการังฟอกขาวร้อยละ 40 ส่วนใหญ่ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ และปะการังเขากวางพุ่ม 

หินแพ มีปะการังฟอกขาวร้อยละ 30 ส่วนใหญ่เป็นปะการังผิวยู่ยี่ และปะการังดอกเห็ด 

หน้าช่องขาด มีปะการังฟอกขาวร้อยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นปะการังโขด และปะการังผิวยู่ยี่

ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

 

อ่าวเต่า มีปะการังฟอกขาวร้อยละ 70 ส่วนใหญ่เป็นปะการังผิวยู่ยี่ และปะการังโขด

อ่าวผักกาด ปะการังฟอกขาวร้อยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นปะการังดอกเห็ด และปะการังดอกกะหล่ำ

เกาะตอลินลา ปะการังฟอกขาวร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นปะการังดอกเห็ด และปะการังในแปลงทดลองทั้ง 3 บริเวณมีสีซีด และเกิดการฟอกขาวทุกแปลงทดลอง

จากการสำรวจปะการังฟอกขาว พบการตายจากการฟอกขาว บางโคโลนี มีสาหร่ายสีน้ำตาลขึ้นปกคลุม คาดการณ์ว่าระดับความรุนแรงของการฟอกขาวจะเริ่มลดลง เพราะการฟอกขาวเต็มที่ น่าจะเกิดขึ้น 7-10 วัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ปะการังฟอกขาว จำเป็นต้องทำการสำรวจ และประเมินการตายจากการฟอกขาวอีกครั้ง

เบื้องต้น ควรมีมาตรการพักการใช้ประโยชน์บริเวณจุดที่มีการฟอกขาวที่ระดับน้ำตื้นกว่า 5 เมตร เพื่อลดการรบกวนแนวปะการัง
ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ :ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที่สอง จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ปะการัง” เริ่มฟอกขาว 10% น้ำทะเลอุ่นขึ้นทะลุ 31 องศาฯ

 

 

กลับขึ้นด้านบน